2008. aastal kaitstud tööd

Magistritööd (3+2)

 1. Minni Arujõe. Erinevate leheväetise mõju aedmaasika saagile ja kvaliteedile. Juhendajad: dots. PhD Ulvi Moor, prof. DSc Kadri Karp
 2. Jekaterina Gaponenko. Järvemuda mõju substraadi omadustele ning hübriidpetuunia Petunia x hybrida ja lõunahali Catharanthus hybrida dekoratiivsusele kasvatamisel konteinerites. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 3. Piret. Karu Erinevate säilitusainete mõju lõikerooside säilivusele ja kvaliteedile. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 4. Irja Kivimägi. Mõnede jooksiklaste (Coleoptera, Carabidae) külmakindluse sesoonne dünaamika. Juhendajad: v.teadur PhD Angela Ploomi, prof. PhD Anne Luik
 5. Anne-Laura Koch. Perekonna Rubus erinevate taksonite biokeemiline koostis sõltuvalt kasvatustehnoloogiast ja liigist. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, ass. MSc Ele Vool
 6. Tuuli Luiga. Rekultiveerimisainest valmistatud kompostide mõju aedmaasika Polka produktsioonile ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: teadur MSc Agnes Merivee
 7. Maiki. Marjak Generatiivosade moodustumine õunapuu võras erinevate pookekombinatsioonide juures. Juhendajad: teadur MSc Neeme Univer, teadur pm. kand. Toivo Univer
 8. Margit Miländer. Viinamarjade biokeemiline koostis sõltuvalt sordi omadustest. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, teadur MSc Marge Starast
 9. Helle-Triin Nisumaa. Kasvutingimuste mõju hariliku tomati (Lycopersicon esculentum ) viljade lõhenemisele. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 10. Kirsika Sibul. Põllumajandustootmise investeerimistoetuse alusel aiandustoetust saanud ettevõtete edasise arengu analüüs Eestis. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 11. Kaja Mölder. Juurevälise väetamise mõju maasikataimede kasvule. Juhendajad: dots. PhD Ulvi Moor, prof. DSc Kadri Karp
 12. Piret Rebane. Nartsissi varakevadised ajatusvõimalused. Juhendaja:ass. MSc Ele Vool
 13. Riin Sats. Kuivatatud õuna kvaliteet sõltuvalt kuivatusviisist ning eeltöötlemise meetodist. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma

Bakalaureuse lõputööd

 1. Marika Arula. Mõnede poolkõrge kasvuga mustikasortide produktiivsus mineraal- ja turvasmullal. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 2. Janne Ehte. Mahajäetud taluõuede floora pilootuuring Lõuna-Eestis. Juhendaja : lektor MSc Merle Ööpik , teadur PhD Merit Otsus
 3. Liisa Elmet. Kännasmustikasortide vegetatiivne kasv ja saagikus sõltuvalt sordiomadustest. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 4. Anneli Hallisk. Poolkõrge kasvuga mustikate viljade kvaliteet sõltuvalt kasvukoha mullastikust. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 5. Helve Hiiesalu. Maguskirsi- ja ploomipuu sordid uutel kloonalustel. Juhendaja: vanemteadur PhD Heljo Jänes
 6. Egle Jakin. Neljas Harjumaa puukoolis kasvatavate puittaimede invasiiviohu analüüs. Juhendaja: vanemteadur MSc Toomas Kukk
 7. Raili Kabral. Sibula saagikus ja saagi kvaliteet sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamist. Juhendaja: lektor Priit Põldma
 8. Kaire Kaigas. Mustika viljade värvus sõltuvalt sordist. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 9. Kati Keert. Vedelväetise Lithovit mõju aedmaasika viljade biokeemilisele koostisele. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 10. Siret Koort. Maitsetaimede kasvatamise võimalused hüdropoonikas. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 11. Triin Kuusepuu. Maasikasortide võrdlev hindamine. Juhendaja: vanemteadur biol. kand. Asta Libek
 12. Evelin Nigula. Maguskirsipuu sortide ja aretiste viljade kvaliteet ja biokeemiline koostis. Juhendaja: vanemteadur PhD Heljo Jänes
 13. Kristel Ojaste. Kännasmustikasortide vegetatiivne kasv ja saagikus sõltuvalt sordiomadustest. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 14. Priit Pedastsaar. Eestis aretatud uute maguskirsisortide Prunus avium L. antioksüdatiivne aktiivsus ja antotsüaanide sisaldus. Juhendaja: MSc Piret Raudsepp
 15. Eve-Ly Piiber. Sibula Hercules F1 saagikus ja saagi kvaliteet sõltuvalt kasvuaegsest väetamisest. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 16. Annika Pähn. Musta sõstra saak ja saagi kvaliteet mahe- ja tavaviljeluses. Juhendaja: teadur MSc Kersti Kahu
 17. Valdo Pärnik. Mahajäetud taluõu kui võõrfloora levimispaik. Juhendajad: teadur PhD Merit Otsus, lektor MSc Merle Ööbik
 18. Liis Reimand. Tartumaa puukoolides kasvatavate puittaimede invasiiviohu analüüs. Juhendaja: vanemteadur MSc Toomas Kukk
 19. Piret Sadam. Sortide `Auksis`ja `Ligol` saagi kujunemine madaltihedas õunaistanduses. Juhendajad: teadur pm. kand. Toivo Univer, teadur MSc Neeme Univer
 20. Margit Saluoks. Aedmaasika `Polka` frigotaimede saak ja saagi kvaliteet sõltuvalt taime vanusest ning juurevälisest väetamisest preparaadiga Lithovit. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 21. Tiivi Talvik. Kolmes Harjumaa puukoolides kasvatavate puittaimede invasiiviohu analüüs. Juhendaja. vanemteadur MSc Toomas Kukk
 22. Anneli Tiisler. Viinamarja sordiomaduste mõju saagi kvaliteedile. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 23. Kati Undrits. Sortide `Make`, Àlro`, `Alesja`ja `Pamjat Issajeva`saagi kujunemine madaltihedas õunaistanduses. Juhendajad: teadur pm. kand. Toivo Univer, teadur MSc Neeme Univer
 24. Annu Vaiksaar. Kaitsealuse liigi halli käpa (Orchis militaris) seemnete säilivus ja idanemine. Juhendaja: teadur PhD Kadri Tali
 25. Heli Valdmets. Musta sõstra sortide okste kasvudünaamika. Juhendaja: vanemteadur biol. kand. Asta Libek
 26. Kristen Veelmaa. Viinapuu kasv ja saak avamaa tingimustes. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, teadur MSc Marge Starast
 27. Rait Verrev. Taliküüslaugu saagikus sõltuvalt kasvatusviisist ja kasvuaegsest väetamisest. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 28. Liisa Vihmand. Jooksiklaste fauna sõltuvalt äärealadest mahe talirüpsi põllul. Juhendajad: prof. biol. kand. Anne Luik, spetsialist MSc Märt Kruus
 29. Kädi Viira. Õunapuu viljade morfomeetrilised karakteristikud. Juhendajad: vanemteadur pm. kand.Toivo Univer, teadur MSc Krista Tiirmaa