Uudised

Konkurss 2011/2012 õppeaasta loodusturismi stipendiumile on lõppenud

Loodusturismi eriala üliõpilastel oli võimalik septembrikuus kandideerida kahele stipendiumile, mis katab aastase õppemaksu. PKI õppenõukogu otsustas 2011/2012. õppeaastal välja anda ühe loodusturismi õppekava stipendiumi . Käesoleva õppeaasta stipendiaat on: Urmas Abel (Loodusturismi õppekava,  mag 2 .a.)

Info esmakursuslastele

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12.00 Kreutzwaldi 64 aulas Maastikaitse ja -hoolduse ning Maastikuarhitektuuri eriala esmakursuslaste Infotund toimub 1.septembril EMÜ peahoones  Kreutzwaldi 1A ruumis 104 kell 13.30. Lisainfo: Marget Matjus, EMÜ PKI õppekorralduse vanemspetsialist, Kreutzwaldi 5-2B15; Tel. 731-3137 Rakendushüdrobioloogia eriala 1. kursuse hüdroloogia esimene loeng algab 30.augustil kelll 12:15 TÜ-s Vanemuise 46-137. Kogu sügissemestri tunniplaan asub siin. Lisainfo: Maire Vatsar, EMÜ PKI õppekorralduse spetsialist, Riia 181-172; Tel. 731-1886, 525-9565

Rakendushüdrobioloogia 1. kursuse õppetöö algab 30.augustil

Rakendushüdrobioloogia 1. kursuse hüdroloogia esimene loeng algab 30.augustil kelll 12:15 TÜ-s Vanemuise 46-137. Kogu sügissemestri tunniplaan asub siin. Maire Vatsar, EMÜ PKI õppekorralduse spetsialist Riia 181-172; Tel. 731-1886, 525-9565

Väitekirja kaitsmine: Merike Lillenberg

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Merike Lillenbergi väitekiri “Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 16.09.2011 kell 12.00 Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja), seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp (EMÜ) ja Prof. Lembit Nei (TTÜ),  oponendiks on Prof. Sergey V. Mikhalovsky (School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, UK). Dissertatsiooniga saab...

Mahepärastlõuna Tõnissoni aias

Neljapäeval, 25. augustil oodatakse huvilisi tutvuma mahepõllumajanduse põhim&...

Maaülikooli tippkeskuses hakatakse uurima ökosüsteemide kohanemist keskkonnastressiga

Eesti Maaülikooli juurde luuakse Keskkonnamuutustele Kohanemise Tippkeskus (ENVIRON), mis uu...

Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide atesteerimine

Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide atesteerimised toimuvad 29.08.2011 ja 30.08.2011 Kreutzwaldi 5-1A40 (uus klaasruum fuajees). - Aruanne esitada nii paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) kui ka elektrooniliselt Kristel Kirsimäele kristel.kirsimae@emu.ee , Kr.5-2C17 alates 16.augustist, hiljemalt 25. augustiks 2011.  

Põllumajanduse õppekava doktorantide atesteerimine

Põllumajanduse õppekava doktorantide atesteerimine toimub 25. ja 30. augustil algusega kell 9 Eerikal ruumis B217. Aruanded (nii elekrooniliselt kui väljatrükina koos allkirjadega) tuleb saata 15. augustiks Maria Michelsonile (Eerika õppehoone, õppekorraldus). Koos aruande esitamisega tuleb teatada ka kuupäev, millal soovitakse atesteerimisele tulla (valida üks päev).

Õpilaste kalanduslaager

Sellel suvel korraldab Võrtsjärve õppekeskus Võrtsjärve ä&aum...

Visioonikonverents "Rahvuspargid - looduskaitse teerajajad"

1.-2. juunil toimub Eesti looduskaitse visioonikonverents "Rahvuspargid - looduskaitse ...

Eesti Maaülikool rajab Pollisse tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse

EAS otsustas rahastada 3,14 miljoni euroga teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete komp...

Väitekirja kaitsmine: Marit Komendant

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marit Komendant'i väitekiri “Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptioon” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 06.05.2011 Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja), seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Dr. Enno Merivee ja Prof. Anne Luik,  oponendiks on Prof. Habil. Vincais Būda (Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Maaülikooli professor Ülo Niinemets pälvis Jaapani Ökoloogiaühingu tunnustuse

Jaapani Ökoloogiaühing (Ecological Society of Japan) valis oma 58. konverentsil ajakirj...

Konverents Agronoomia 2010/2011

Eesti Maaviljeluse Instituut, Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Eesti Maaülikool korra...

Maaülikooli teadlane andis uue seletuse igihaljaste taimede konkurentsivõimele

Eesti Maaülikooli teadlane Ülo Niinemets püstitas koos Hispaania kolleegidega uue h...

TalveAkadeemia teaduskonverents „Elurikkus - elus rikkus“ 4.- 6. märts 2011

EMÜ PKI tudengite osalusel on taaskord toimumas TalveAkadeemia teaduskonverents. TalveAkadeem...

Maaülikooli katsevein pälvis tunnustust Prantsusmaal

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi aianduse osakonna teadlased...

Käoraamatute saladused

31. jaanuaril kell 10.00 toimub Riia 181 botaanika osakonna seminar, kus Vello Jaaska rää...

Mullapäev

26. novembril kell 10.00 toimub EMÜ Eerika õppehoone auditooriumis B217 Eesti Mullateaduse Seltsi ja Eesti Maaülikooli koostöös esimene üleriiklik Mullapäev. Mullapäeva eesmärgiks on saada ülevaade valdkonna teaduse ja praktikaga seotud töörühmade ja asutuse uuringutest-tegevustest Eestis ning leida selle kauduühishuvisid koostöö edendamiseks. Ürituse ladusaks korraldamiseks palume oma osavõtust teatada hiljemalt 19. novembriks 2010 e-postile: helis.rossner@emu.ee või telefonil 731 3545.

Väitekirja kaitsmine: Margit Heinlaan

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Margit Heinlaan’e väitekiri “Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 14. detsembril kell 11.00 Kreutzwaldi 5, ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp ja Dr. Anne Kahru ning oponent on Prof. Damjana Drobne (Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Erakorraline taimefüsioloogia seminar

22. nov. kell 14.00 toimub Taimefüsioloogia osakonna erakorraline seminar, kus esinevad külalisteadlased Prantsusmaalt: Dr. Nadia Bertin (INRA, Avignon) -  "Ecophysiology of fruit quality" Dr. Michael Staudt (CNRS, Montpellier)  - "Volatile organic compound emissions from plants - an introduction with emphasis on Mediterranean aspects" Prantsuse teadlaste külaskäiku EMÜsse koostööprojektide algatamiseks toetab Prantsusmaa saatkond. Seminar toimub Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1 (Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu saal). Kõik huvilised on oodatud!