Uudised

Väitekirja kaitsmine: Villem Aruoja - Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Villem Aruoja väitekiri "Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.12.2011 kell 11.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Anne Kahru, prof. Henri-Charles Dubourguier ja prof. Kalev Sepp, oponent on Prof. Cornelis A.M. van Gestel (Department of Animal Ecology, Faculty of Earth and Life Sciences VU University, Amsterdam, Netherlands). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Mario Alberto Luna del Risco - Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Mario Alberto Luna del Risco väitekiri “Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 16.12.2011 kell 12.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajateks on Dr. Kaja Orupõld, Prof. Henri-Charles Dubouguier ja Dr. Marta Carballa Arcos, oponendiks on Prof. Jukka Rintala (Tampere University of Technology, Department of Chemistry and Bioengineering, Finnland). Disserta...

Väitekirja kaitsmine: Isabel Diaz Forero - Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Isabel Diaz Forero väitekiri “Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 16.12.2011 kell 10.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on prof. Valdo Kuusemets ja prof. Marika Mänd,  oponent on  Prof. Dave Goulson (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling, Scotland). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Väitekirja kaitsmine: Eha Švilponis - Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Eha Švilponis väitekiri “Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 09.12.2011 kell 11.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5.Doktoritöö juhendaja on prof. Anne Luik (Eesti Maaülikool), oponendiks on Dr. Christer Magnusson (BIOFORSK Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Department of plant health and plant protection). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

TalveAkadeemia 2012 lühiartiklite konkursi tähtaega pikendati

PKI tudengite osalusel korraldatav TalveAkadeemia 2012 pikendas lühiartiklite konkursi artik...

PKI doktorantide atesteerimise tagasisideseminar

Põllumajanduse ja keskkonnakaitse doktoriõppekavade doktorantide atesteerimise tagasisideseminar toimub 31. oktoobril, 2011 Kreutzwaldi 5, ruumis 1A3 algusega kell 14.15.

Maastikuarhitektuuri osakond kutsub külla

EMÜ Maastikuarhitektuuri osakond kutsub uutesse ruumidesse kolimise puhul 27. oktoobril k&ot...

The Estonian Green Belt

4. - 6. oktoober 2011 toimus Tallinnas 3. Balti rohevöö foorum alapealkirjaga „He...

Eesti Maaülikooli seeneteadlane valiti Euroopa Mükoloogiaühingu auliikmeks

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur mükoloog...

Maastikuarhitektuuri osakond kolis uutesse ruumidesse

Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri osakond on kol...

Teaduslik-praktiline konverents EESTI TAIMEKAITSE 90

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekaitse Selts kutsuvad Teid osalema TEADUSLIK – PRAKTI...

Doktoritöö reoveesette mõjudest toiduohutusele

16. septembril toimus Eesti Maaülikoolis Merike Lillenbergi filosoofiadoktori väitekirja “Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” kaitsmine. Merike Lillenberg uuris oma doktoritöös reoveesette kasutamist väetisena ning selle mõjusid toiduohutusele.

Linna- ja tööstusmaastike korralduse eriala magistriõpe

Linna- ja tööstusmaastike korralduse kaugõppe eriala magistriõppe esimese aasta magistrantide õppetöö algab 23. septembril. Esimese nädala tunniplaani leiate siit

Loodusturismi magistriõpe

Loodusturismi eriala 1. aasta magistrantide õppetöö algab 15. septembril  kell 12.00 Riia 181 raamatukogus õppekorralduslike küsimuste infotunniga. Esimese nädala tunniplaani leiate siit

Konkurss 2011/2012 õppeaasta loodusturismi stipendiumile on lõppenud

Loodusturismi eriala üliõpilastel oli võimalik septembrikuus kandideerida kahele stipendiumile, mis katab aastase õppemaksu. PKI õppenõukogu otsustas 2011/2012. õppeaastal välja anda ühe loodusturismi õppekava stipendiumi . Käesoleva õppeaasta stipendiaat on: Urmas Abel (Loodusturismi õppekava,  mag 2 .a.)

Info esmakursuslastele

Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril kell 12.00 Kreutzwaldi 64 aulas Maastikaitse ja -hoolduse ning Maastikuarhitektuuri eriala esmakursuslaste Infotund toimub 1.septembril EMÜ peahoones  Kreutzwaldi 1A ruumis 104 kell 13.30. Lisainfo: Marget Matjus, EMÜ PKI õppekorralduse vanemspetsialist, Kreutzwaldi 5-2B15; Tel. 731-3137 Rakendushüdrobioloogia eriala 1. kursuse hüdroloogia esimene loeng algab 30.augustil kelll 12:15 TÜ-s Vanemuise 46-137. Kogu sügissemestri tunniplaan asub siin. Lisainfo: Maire Vatsar, EMÜ PKI õppekorralduse spetsialist, Riia 181-172; Tel. 731-1886, 525-9565

Rakendushüdrobioloogia 1. kursuse õppetöö algab 30.augustil

Rakendushüdrobioloogia 1. kursuse hüdroloogia esimene loeng algab 30.augustil kelll 12:15 TÜ-s Vanemuise 46-137. Kogu sügissemestri tunniplaan asub siin. Maire Vatsar, EMÜ PKI õppekorralduse spetsialist Riia 181-172; Tel. 731-1886, 525-9565

Väitekirja kaitsmine: Merike Lillenberg

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Merike Lillenbergi väitekiri “Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub 16.09.2011 kell 12.00 Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja), seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp (EMÜ) ja Prof. Lembit Nei (TTÜ),  oponendiks on Prof. Sergey V. Mikhalovsky (School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, UK). Dissertatsiooniga saab...

Mahepärastlõuna Tõnissoni aias

Neljapäeval, 25. augustil oodatakse huvilisi tutvuma mahepõllumajanduse põhim&...

Maaülikooli tippkeskuses hakatakse uurima ökosüsteemide kohanemist keskkonnastressiga

Eesti Maaülikooli juurde luuakse Keskkonnamuutustele Kohanemise Tippkeskus (ENVIRON), mis uu...

Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide atesteerimine

Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide atesteerimised toimuvad 29.08.2011 ja 30.08.2011 Kreutzwaldi 5-1A40 (uus klaasruum fuajees). - Aruanne esitada nii paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) kui ka elektrooniliselt Kristel Kirsimäele kristel.kirsimae@emu.ee , Kr.5-2C17 alates 16.augustist, hiljemalt 25. augustiks 2011.