Uudised

Vana õunapuu - kultuuripärand või väsinud tarbetaim

Esmaspäeval, 5. novembril kell 12.00 peab EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituu...

Maaülikooli professor valiti erialaorganisatsiooni presidendiks

19.-22. septembril Poolas Varssavis toimunud konverentsil nimetati maastikuarhitektuuri õpe...

TalveAkadeemia säästva arenguga seotud teaduslike lühiartiklite konkurs

Väikeste uuendustega konkursiformaadis alustab TalveAkadeemia säästva arenguga seot...

Eesti Maaülikooli mahepäev

Eesti Maaülikool kutsub kolmapäeval, 29. augustil kõiki huvilisi Mahekeskusesse T...

Väitekirja kaitsmine: Indrek Sell - Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia

Kaitsmisele tuleb põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Indrek Selli väitekiri “Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia. Systematics and ecology of selected taxa of wood-decaying basidiomycetes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mükoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 07.09.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Õpilaste kalanduslaagrid Võrtsjärvel

Sellel suvel viib Võrtsjärve õppekeskus jälle Võrtsjärve ä...

Rahvusvaheline konverents “Huumusvormid ja bioloogiliselt aktiivsed ühendid kui mullastikulise mitmekesisuse indikaatorid“ 27-28 august 2012 Tartus

27-28. augustil 2012 toimub Tartus Rahvusvaheline mullateemaline konverents “Huumusvormid ja...

Viljeluspäevad Rõhul

11.-12. juulil toimub Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas (Rõhul) üle-eesti...

Viinamarjakonverents „Viinamarjakasvatus ja -veinide valmistamine Euroopa põhjatsoonis – kogemused, võimalused ja eesmärgid“

5. juulil algusega kell 11 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuses konverents „Viinam...

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi lõpuaktused (Lisatud aktuste kavad)

EMÜ PKI statsionaarse bakalaureuseõppe pidulik lõpuaktus: 21.06.2012 11.00-13.00 EMÜ PKI kaugõppe ja magistriõppe pidulik lõpuaktus: 21.06.2012 15.00-17.00 Aktused toimuvad Kreutzwaldi 64 aulas. Aktusi on võimalik vaadata ka videoülekandena: http://video.emu.ee (samal lehel on võimalik aktuste salvestusi järelvaadata)

Väitekirja kaitsmine: Liia Kukk - Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid

Kaitsmisele tuleb põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liia Kuke väitekiri “Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid. Site-specific energy crop planning: potential land resource, pedo-climatic and economic risks” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub 27.06.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Tõnu Feldmann - Järvedes valitsevad tingimused veetaimestiku kujundajatena

Kaitsmisele tuleb põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Tõnu Feldmanni väitekiri “Järvedes valitsevad tingimused veetaimestiku kujundajatena. The structuring roel of lake conditions for aquatic macrophytes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 27.06.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Karin Kauer - Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Karin Kaueri väitekiri “Taimejäätmete ja väetamise mõju taimede kasvule ja orgaanilise süsiniku sisaldusele mullas. The effect of plant residues management and fertilization on plant growth and organic carbon content in soil.” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.06.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Eneli Viik - Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Eneli Viik’i väitekiri "Väetamise ja pestitsiidide kasutamise mõju mesilaselaadsetele (Apoidea) suvirapsil. The impact of spring oilseed rape fertilization and pesticide application on bees (Apoidea)” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 19.06.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Seitsme riigi esindajad tutvustavad maastikulise mitmekesisusega seotud parimaid praktikaid

21.-24. maini toimub Tallinnas ja Sagadis  projekti „Regionaalne poliitika ja infova...

In memoriam Erast Parmasto

24. aprillil 2012. aastal lahkus meie hulgast rahvusvaheliselt tunnustatud biosüstemaatik aka...

Maastikuarhitektide Liidu esimene auliige on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

Reedel, 13. aprillil tunnustati Eesti Maastikuarhitektide Liidu esimest auliiget, Eesti Maaül...

Professor Peter J. Davis'e külalisloeng: "Crop Biotechnolgy: Science and Sustainability"

16. aprillil külastab Tartut  USA  Cornelli Ülikooli taimefüsioloogia professor Peter J. Davis ning kohtub EMÜ teadusprorektor Anne Luigega. Kell 14.30 järgneb Eesti Maaülikool  peahoone ruumis 104 tudengitele ja õppejõududele professori avalik loeng  teemal «Crop Biotechnolgy: Science and Sustainability». Kohtumise lõpus vastab professor Peter J. Davis küsimustele. Oodatakse rohket osavõttu.

Konverentsi "Agronoomia 2012" ettekanded ja artiklid on veebis kättesaadavad

15. märtsil toimunud konverentsi "Agronoomia 2012" ettekanded ja kogumiku artiklite...

Väitekirja kaitsmine: Kätlin Blank - Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kätlin Blank väitekiri “Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 23.04.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus

12.04.2012 kell 11.00 toimub EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerika õ...