Uudised

Eesti hakkab uurima pestitsiidide mõju meemesilastele

Põllumajandusministeerium otsustas rahastada Eesti Maaülikooli uuringut taimekaitsevahen...

Avalik loeng: Phytophthora infestans (kartuli lehemädaniku tekitaja) - muutused epidemioloogias ja populatsiooni struktuurides

Esmaspäeval, 1. aprillil kell 11.00 peab EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ...

Roheline filmiõhtu: "Elektripirni vandenõu"

Järgmine roheline filmiõhtu toimub 23. aprillil 2013 kell 18.00. Näidatak...

Agronoomia 2013

Jõgeva Sordiaretuse Instituut koostöös Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaviljeluse...

Muldade väliuurimine

Ilmunud on trükis „Muldade väliuurimine“ (koostajad A. Astover, E. Reintam, E....

Väitekirja kaitsmine: Kaire Toming - Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaire Tominga väitekiri "Lahustunud orgaaniline aine ja selle ökoloogiline tähtsus suurtes madalates veekogudes. Dissolved organic matter and its ecological role in large and shallow water bodies” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval 28.01.2013 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Rene Freiberg - Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit?

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Rene Freibergi väitekiri "Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit? How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes?” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval  18.12.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Kai Ginter - Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kai Ginteri väitekiri "Koha Sander lucioperca noorkalade toitumine Peipsi ja Võrtsjärves: seosed kalastiku koosseisu ja toiduvarude pikaajaliste muutustega madalates suurjärvedes. The diet of juvenile pikeperch Sander lucioperca in lakes Peipsi and Võrtsjärv: relations between long-term changes in the fish communities and food resources in large shallow lakes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval 18.12.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Maaülikooli teadlane sai esimese eestlasena Euroopa tippteadlase maineka grandi

Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets sai esimese eesti teadla...

Eesti Maaülikooli teadlased rääkisid Pihkvas linnade haljasalade kujundamisest

28.-30. novembril jagasid Eesti Maaülikooli teadlased Pihkvas Eesti-Läti-Venemaa üh...

Tervise- ja loodustooted kohalikest taimedest – võimalused ja väljakutsed Eestis

30. novembril kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 64 õ...

Eesti Maaülikooli professor valiti Science Europe elu-, keskkonna- ja geoteaduste teadusliku komitee liikmeks

  Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets valiti Science Europe elu-, keskkonna...

Roheline filmiõhtu: "Parim film, mis eales müüdud"

Rahvusvahelise ostuvaba päeva järgselt näitab Eesti Maaülikool teisipä...

III Mullapäev

6. detsembril toimub Eesti Maaülikooli aulas „III Mullapäev“. Mullapäev...

Avalik loeng: Organic waste management and composting – Swiss example

7. novembril kell 10.00 toimub Eerika õppehoones, ruumis B-217 avalik loeng, kus PhD Jacque...

PKI raamatukogu on avatud

PKI raamatukogu kasutamist seni häirinud remonttööd on läbi saanud ja  PK...

XXI taimekaitsepäev "Toidu kvaliteet ja ohutus"

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakond ja Eesti T...

Väitekirja kaitsmine: Irja Kivimägi - Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Irja Kivimägi väitekiri "Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile. The effects of natural and anthropogenic factors on the physiological state of insects” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 15.11.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Väitekirja kaitsmine: Alo Laas - Järvede produktiivsuse ja toitainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Alo Laasi väitekiri "Järvede produktiivsuse ja toitainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast. Production and nutrient retention of lakes on seasonal, interannual and morphometric scales” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 26.10.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Konverents: „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele“

Olete oodatud mahepõllumajanduslikke uurimistulemusi tutvustavale konverentsile „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele“, mis toimub 8. novembril 2012 Tartus Kreutzwaldi 64 (Eesti Maaülikooli vana peahoone). Konverentsil antakse ülevaade Eestis tehtavast mahepõllumajanduse alasest teadustööst ja edasistest arengusuundadest. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist, kes tutvustab uusimaid mahepõllumajanduse alaseid teadustöö tulemusi Euroopas. Konverentsi korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli Mahekesk...

NPK klubi külaliseks on Madis Ajaots

Teisipäeval 16. oktoobril toimub Baeri majas (Veski 4) kell 18.00 NPK klubi selle õppe...