Uudised

Eesti Maaülikooli audoktoriks valiti ökoloogia tippteadlane

Foto: Marian Kazda

Eesti Maaülikool valis tänavuse audoktori, kelleks on senati otsusega Saksamaa Ulmi Ülikooli taime- ja märgalade ökoloogia professor Marian Kazda.

Professor Kazda peamised uurimisteemad on taimeökoloogia, muld-vesi-taim seosed, märgalade aineringed ning biogaasi tootmisprotsesside optimeerimine. Ta on olnud Ulmi botaanikaaia direktor.

Eesti Maaülikool on teinud professor Marian Kazdaga pikaajalist tulemuslikku koostööd peamiselt õppetöö rahvusvahelistumise suunal. Tema töörühma initsiatiivil sai 2011. aastal alguse rahvusvaheline interdistsiplinaarne koostöö, mis on arenenud ja jätkunud tänaseni peamiselt läbi mitmete Erasmus projektide.

Koostöö üheks nurgakiviks on olnud alates 2012. aastast korraldatud rahvusvaheline suvekool "Soil&Water," mida on Marian Kazda eestvedamisel partneritega ühiselt korraldatud Saksamaal, Eestis, Tšehhis, Prantsusmaal ja Ukrainas.

See on andnud väga suure panuse maaülikoolis õppetööalasele innovatsioonile, seda nii e-õppe materjalide arendamisel kui ka ökosüsteemi ja ühiskonna seoste õpetamisel väliekskursioonidel.

Audoktori tiitel on ülikooli kõrgeim tunnustus ülikooliga pikaajaliselt koostööd teinud väärikale teadlasele. Audoktor Marian Kazda promoveeritakse ülikooli akadeemilisel aktusel 8. novembril 2024.