Uudised

01.09.2023: Õppeaasta avaaktus ja infotunnid

Eesti Maaülikool alustab uut õppeaastat 1. septembril kell 12.00 peetava aktusega, mis toimub Eesti Maaülikooli spordihoone (Fr. R. Kreutzwaldi 3) esisel õuealal (vihma korral toimub aktus spordihoones sees).

Esmakursuslasi tervitab maaülikooli rektor professor Ülle Jaakma, õppeprorektor professor Endla Reintam ja üliõpilasesinduse esimees Eliise Tamme. Esineb maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis Seidi Mutso juhatusel. 

Traditsiooni kohaselt kingitakse kõrghariduse esimese astme õppekavade parimatele sisseastujatele ülikooli tekkel. Teklid annab üle ülikooli rektor Ülle Jaakma.

Avaaktusele järgnevad 1. astme üliõpilaste infotunnid instituutides. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppekavade (aiandus; keskkonnakaitse; kalandus ja rakendusökoloogia; keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus; loodusturism; maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine; põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine) uute tudengite infotundide info leiate siit:
• PKI infotunnid (NB! võtke palun kaasa ID-kaart).

Ülikooliellu aitavad sisse elada tuutorid, üliõpilasesinduse liikmed, instituutide õppekorraldusspetsialistid ja ka õppeosakonna töötajad. Ülikoolis töötavad ka karjäärinõustaja ja psühholoogid. Põhjalikum informatsioon õppeaasta alguse kohta on leitav õppeosakonna veebilehelt

Magistriõppe (v.a maastikuarhitektuur) ning bakalaureuseõppe maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise (sessioonõpe) erialade infotunnid toimuvad esimesel õppesessiooni päeval (vaata tunniplaani ÕIS-is). Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.