Uudised

PKI professor Merrit Shanskiy nomineeritakse edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet

Foto: Kristina Kurm
PKI Mullateaduse õppetooli kaasprofessor Merrit Shanskiy

Sellel aastal nomineerib Eesti Teadusagentuur tippteadlaste portaali AcademiaNet 13 naissoost Eesti teadlast. Nomineeritavate hulgas on Eesti Maaülikooli mullateaduse kaasprofessor Merrit Shanskiy.

Esitamisel lähtuti teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide ja välisrahastuse taotlemisel ning tehti koostööd positiivselt evalveeritud teadusasutustega, kel oli õigus omapoolseid kandidaate esitada vastavalt AcademiaNet-i kriteeriumitele. Portaali AcademiaNet eesmärk on edukaid naisteadlasi rahvusvaheliselt esile tõsta ja hõlbustada nt ekspertide, konverentside esinejate, akadeemiliste ametikohtade täitjate ja projektipartnerite leidmist ka Eesti teadlaste hulgast. AcademiaNet portaali koordineerib Šveitsi Teadusfond (Swiss National Science Foundation), mille partneriteks ja teadlaste esitajateks on erinevate riikide teaduste akadeemiad ja teadust rahastavad organisatsioonid.

Merrit Shanskiy kaitses 2006. aastal Eesti Maaülikoolis taimekasvatuse teemalise doktoritöö, mis käsitles mustikate ja jõhvikate kasvatamist ammendunud freesturbaväljadel. Tema uurimisteemad on seotud mulla elurikkuse, mulla omaduste parandamise ning bioressursside väärindamise ja tootearendusega.

Merrit Shanskiy kõrval nomineeritakse 2023. aastal AcademiaNet portaali järgmised Eesti teadlased: Liina Kamm, Pilvi Ilves, Tiina Tamm, Katrin Männik, Triin Roosalu, Inge Timoštšuk, Elle-Mari Talivee, Kristi Viiding, Mall Leinsalu, Jelena Kallas, Geda Paulsen, Liisi Piits.