Uudised

Väitekirja kaitsmine 28.04.2023: Marge Lanno - Biojäätmete kompostimine ringmajanduse tingimustes

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marge Lanno väitekiri "Biojäätmete kompostimine ringmajanduse tingimustes / Biowaste composting in the framework of a circular economy" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub reedel, 28. aprillil, kell 11:15 Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruumis 2A13.

Doktoritöö juhendajad: Kaasprof. Merrit Shanskiy, prof. Mait Kriipsalu, teadur Anu Kisand
Doktoritöö oponent: Dr. Jacques G. Fuchs (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Switzerland)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/8040

Loe lisaks:
https://www.emu.ee/et/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2023/04/26/doktoritookalajaatmetest-tekkivatkorge-kvaliteediga-komposti-saab-kasutadataimede-saagikuse-suurendamiseks/