Uudised

Uuring: rapsipõldude ajaline ja ruumiline eraldamine vähendab kahjurite arvukust ning toetab bioloogilist tõrjet

Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli ja rahvusvaheliste teadlaste koostöös valmis uurimus, mis ilmus mainekas ajakirjas Pest Management Science​. Artikkel keskendub rapsipõldude ajalise-ruumilise paiknemise mõjule. 

Uurimusest selgus, et kui talirapsi põld asus eelmise aasta põllust kaugemal kui 500 meetrit, esines rapsikahjureid hiilamardikaid ja kõdra-peitkärsakat oluliselt vähem võrreldes nende põldudega, mis asusid eelmise aasta rapsipõllule lähemal kui 500 meetrit. Katse toimus Eesti tootmispõldudel aastatel 2016-2018, mille käigus võrreldi kahjurite arvukust talirapsi põldudel.

Ühtlasi uuriti putukate looduslike vaenlaste (parasitoidide) esinemist. Parasiteerituse tase oli kõikidel katseaastatel märkimisväärselt kõrge, enamasti ei sõltunud see eelmise aasta rapsipõllu kaugusest. Ka ületas see kriteeriumi, mille puhul loetakse looduslikku kahjuritõrjet efektiivseks. Hiilamardikatest kuni 70% oli parasiteeritud ja kõdra-peitkärsakatest 80%.

Uurimistöö tulemused lisavad olulist informatsiooni nii kahjurite kui nende looduslike vaenlaste bioloogia kohta, samuti praktilist teavet tootjatele, kuidas külvikorda planeerides rakendada kahjurite ennetamise tõrjevõtteid ja seega potentsiaalselt vähendada sünteetiliste insektitsiidide kasutamist. Pestitsiidide vähendamine on üks Euroopa Liidu põllumajandusstrateegia "Talust taldrikule" olulisi eesmärke.

Kuigi põllumajandusmaastike ja artiklite meta-analüüsidel põhinevaid uurimistöid kahjurite ning nende looduslike vaenlaste kohta on viimasel ajal sageli avaldatud, on empiirilisi uurimusi põldude ajalise-ruumilise paiknemise mõju kohta vähe tehtud.

Artikkel, mille juhtivautor on Eesti Maaülikooli doktorant Silva Sulg, ilmus mõjukas ajakirjas Pest Management Science. Uurimus sündis Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli ning Ghenti ja Aarhusi ülikooli teadlaste rahvusvahelises koostöös. Töörühma juht on professor Eve Veromann.

Töörühmade koostööd toetas Eesti Teadusagentuuri projekt PRG1056, Euroopa Liidu ERA-NET C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management in Europe) projekt nr 33: IPM4Meligethes, EL Regionaalarengufondi Eesti Maaülikooli ASTRA projekt "Väärtusahelapõhine biomajandus."

Täispikkuses on artikkel leitav siin https://doi.org/10.1002/ps.7391. Citation: Sulg S, Kovacs G, Willow J, Kaasik R, Smagghe G, Lövei GL, Veromann E (2023) Spatiotemporal distancing of crops reduces pest pressure while maintaining conservation biocontrol in oilseed rape. Pest Management Science.