Uudised

Maaeluministeerium ja Eesti Maaülikool tihendavad koostööd maaelu edendamisel

Vanemteadur Mati Koppel ja doktorant Britt Puidet tutvustavad ministeeriumi juhtkonnale EMÜ taimetervise laborit

2. veebruaril külastas Eesti Maaülikooli maaeluminister Urmas Kruuse koos ministeeriumi juhtkonnaga. Kuna nii maaülikooli kui ka Maaeluministeeriumi eesmärk on aidata kaasa Eesti maaelu kestlikkusele, tõdeti kohtumisel, et rohepöörde, ringmajanduse ja biomajanduse lahenduste loomisel saavad riik ja ülikool senisest veelgi enam koostööd teha. Minister Urmas Kruuse sõnul on laiemalt teada asjaolu, et maaülikool valmistab ette maamajandusettevõtetele vajalikke erialaspetsialiste, kes saavad siit koolist tervikliku ja mitmekülgse kõrghariduse. Vähem on aga pööratud tähelepanu sellele, et üha olulisemaks konkurentsieeliseks võib olla teadlastega koos sündiv nutikas rohemajanduse lahendus.

„Nägime, kuidas maaülikooli taimetervise laborites töötatakse välja meie kliimavöötmesse sobivat biotõrjevahendit kartulimädanikule või kuidas taimede stressitaluvuse uuringute kaudu võib jõuda täiesti uute lahendusteni taimekaitses. Tõsi, selline innovatsioonini viiv teadustöö on omajagu ajamahukas, aga just nutikas ja teadmistepõhine maamajandus võiks olla Eesti taime-, looma- ja metsakasvatajate trumpkaart muu maailma ees,“ ütles Urmas Kruuse.

Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma sõnul on maaülikooli kõik peamised uurimissuunad seotud sellega, kuidas tulla toime muutuvas maailmas. „Just põllumajandus, metsandus ja maamajandus  kombineerituna toidu ja tervise, tehnika ning keskkonnakaitse erialadega pakuvad neid ressursse, mida inimühiskond vajab. Mõtleme kasvõi sellele, kuidas on muutunud maakasutus, veterinaararstide igapäevane töö või kui palju on tekkinud uusi biotehnoloogilisi lahendusi. Meie teadlaste pikaajaliste uuringute tulemused võimaldavad analüüsida, milliseid valikuid tuleks teha näiteks riigi rohepoliitika kujundamisel, kuidas paremini bioressursse väärindada või mida peaks arvesse võtma toidujulgeoleku tagamiseks. Põllumajandusliku teadmussiirde arendamisel on meie teadlastel lisaks rakendusuuringute läbiviimisele valmisolek teadmisi jagada ka põllumajandusliku nõuandesüsteemi kaudu,“ tõdes Jaakma.

Rektor Jaakma sõnul räägiti Maaeluministeeriumi juhtkonnaga muu hulgas sellest, kuidas tõhustada koostööd teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. „Maaeluministeerium koos PRIA-ga on väga tublisti toetanud just ettevõtete algatusel tehtavaid rakendusuuringuid, kus ülikoolid teaduspartnerina pakuvad omi lahendusi. Toetust oleme saanud ka sordiaretusprogrammile. Aga vaja oleks toetust ka rohepöördeks vajalike meetmete laiemaks uurimiseks ja majandust toetavaks innovatsiooniks. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse süsteem peab olema terviklik. Siin on vaja juba mitme ministeeriumi, teadusasutuste ja ka erasektori koostööd,“ rõhutas Ülle Jaakma.

Lisateave:

Ülle Jaakma

Eesti Maaülikooli rektor 731 3200 rektor@emu.ee