Uudised

PKI tunnustas 2022 parimaid

Toomapäeval toimunud tänuüritusel anti üle Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi tunnustuspreemiad aastal 2022 enim silma paistnud töötajatele. 

Instituudi nõukogu otsusel anti tiitel „Aasta õppejõud 2022“ neljale õppejõule. Tunnustuse pälvisid:
Evelin Loit
Kalle Olli
Rando Värnik
Kaire Lanno

Parimate valimisel lähtus nõukogu üliõpilaste tagasisidest viimastel aastatel, samuti arvestati tehtavat õppetöö mahtu, ÕIS kasutamise korrektsust ja ajakohasust ning muid näitajaid.

Lisaks eeltoodud tunnustustele andis instituudi juhtkond välja ka tiitlid „Aasta teadlane 2022“ ja „Aasta tegu 2022“. Aasta teadlase tiitliga pärjati Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli juht pofessor Kalev Sepp, kes juhendas sel aastal kolme edukalt kaitsnud doktoranti ning kelle juhtimisel käivitub 4 uut EL Horisondi projekti. "Aasta tegu 2022" tiitli sai ETAG rühmagranti edukas taotlemine põllumajanduse valdkonnas dotsent Evelin Loidi eestvedamisel. 

Õnnitleme tunnustuse pälvinuid!

Varasemate aastate tunnustused leiate SIIT