Uudised

Akadeemilisel aktusel anti kätte doktoridiplomid, promoveeriti audoktor, selgus EMÜ Aasta Tegu

Foto: Maria Kilk
Eesti Maaülikooli Aasta Tegu tunnustuse pälvis PKI professor Kalev Sepp, kes juhtis ülikooli struktuurireformi komisjoni

Eesti Maaülikooli aastapäeva auks korraldatud akadeemilisel aktusel austati audoktorit, diplomi said kätte vastsed doktorid ja üle anti ka teised olulised autasud.

Rektor Mait Klaassen tõdes enda viimases kõnes rektorina, et tunneli lõpus paistab valgust, sest kõrghariduse rahastus suureneb. Lõppeva aasta kordaminekutena tõi Klaassen välja maaülikooli institutsionaalse akrediteerimise läbimise kõrgeima hindega ja struktuurireformi teostamise. "Struktuurireform muudab ülikooli paremaks," rääkis Klaassen. Rektori sõnul on maaülikoolil eesmärk olla esimene süsinikuneutraalne ülikool Eestis. Olulise punktina rõhutas ta ka riigi julgeolekut, mis algab rahulolevast rahvast. "Rahulolu tagab aga toit ja erinevad tehnilised lahendused, mille loomisse panustab maaülikool nii üliõpilaste koolitamise kui teadustööga. Tahame koolitada neid, kes rahulolu garanteerivad," sõnas rektor.

Tänavuseks audoktoriks promoveeris maaülikool Hispaania Rahvusliku Loodusmuuseumi biogeograafia ja globaalmuutuste osakonna professor Fernando Valladaresi. Professor Valladares pidas külalistele akadeemilise loengu kliimamuutustest.

Doktoridiplomi said kätte 26 tubli noorteadlast, kes kaitsesid oma doktoritöö sellel aastal (16 doktoritööd on kaitstud Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorantide poolt). Üle anti ka hulk ettevõtjate ja Tartu linna välja pandud stipendiume tublimatele üliõpilastele ning teadusauhinnad parimatele teadusprojektidele.

Ülikooli teenetemedali pälvis Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi lektor Lea Sudakova. Aasta õppejõuks valisid üliõpilased tänavu metsanduse ja inseneeria instituudi vanemlektor Kaarel Sootsi. Tudengid hindasid Sootsi kaasa haaravaid loenguid, võimet samastuda üliõpilastega ning keeruliste asjade lihtsat ja elulist selgitamist.

Ülikoolilt ühiskonnale suunatud aasta täienduskoolitaja auhind anti üle veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Piret Kalmusele. Eesti Maaülikooli Aasta Tegu tunnustuse pälvis Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Kalev Sepp, kes juhtis ülikooli struktuurireformi komisjoni.

Alates 1. jaanuarist Eesti Maaülikooli rektori ametisse astuv professor Ülle Jaakma tutvustas aktusel osalenutele rektoraadi uut koosseisu, kus õppeprorektorina jätkab professor Endla Reintam ja uueks teadusprorektoriks saab professor Rein Drenkhan. Aktusel aitas meeleolu luua vokaalansambel Estonian Voices.

Akadeemilise aktuse fotogalerii leiate SIIT.