Uudised

Rahvusvaheline maamajanduskoolitus jõuab Tartusse

Foto: EMÜ
„Good Governance Practices in Agricultural Cooperatives – GGPAC“ koolitus Kreekas.

Sel nädalal Kreekas peetud Erasmus+ projekti „Good Governance Practices in Agricultural Cooperatives – GGPAC“ koolitus jõuab märtsikuus Tartusse, kus rahvusvahelise kokkusaamise korraldamine on Eesti Maaülikooli õlul.

Esmaspäeval, 21. novembril alanud ning reedeni kestnud koolituse viis läbi Kreeka Põllumajandusuuringute Instituut (Agricultural Research Institute, AGRERI), mille töötajad viisid osalejad koolituse käigus lisaks Ateenale väisama Lárisa piirkonna ühistuid. Koolitusel osales 35 põllumajandusühistutega seotud isikut Eestist, Kreekast ja Rumeeniast, kusjuures viie Eesti osaleja seas oli ka maamajanduse ökonoomika õppetooli esindaja professor Rando Värnik.

Osalejaid ootas viis sisutihedat koolituspäeva, mille käigus õpiti hästi töötava meeskonna loomist, tänapäevaste põllumajandusühistute põhitõdesid, nende valitsemise, juhtimise ja finantsjuhtimisega seotut, ühistu elutsükli raamistikku ja eduks vajalikke mõttemudeleid. Kuigi projektiga toetatakse eelkõige Rumeenia põllumajandusühistute arengut, on Eesti põllumajandusühistute esindajatelgi palju õppida. Eesti Maaülikooli kord oma teadmisi jagada saabub 13. – 17. märtsil, mil saabuvad siia õppurid Kreekast, Prantsusmaalt ja Rumeeniast.

Erasmus+ projekti „Good Governance Practices in Agricultural Cooperatives – GGPAC“ (2021-1-RO01-KA220-VET-000025577) siht on toetada põllumajandusühistuid ja edendada ühistute hea valitsemise praktikate levikut, koolitades selleks ühistu liikmeid ja juhte ning vahetades teadmisi uute ja innovaatiliste, multidistsiplinaarsete praktikate kohta. Projekt viiakse ellu aastatel 2022–2024 ning Eestit esindab Kreeka, Prantsusmaa ja Rumeenia partnerite kõrval Eesti Maaülikool.