Uudised

Väitekirja kaitsmine 22.11.2022: Thaisa Fernandes Bergamo - Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Thaisa Fernandes Bergamo väitekiri "Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal / Combining unmanned aerial vehicles and a mesocosm experiment to unveil plant communities shifts under global change conditions in coastal meadows" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.

Avalik kaitsmine toimub teisipäeval, 22. novembril, kell 11:15 Kreutzwaldi 5-2C5.

Doktoritöö juhendajad: Prof. Kalev Sepp, Dr. Raymond D. Ward, Prof. Christopher B. Joyce (University of Brighton)
Doktoritöö oponent: Prof. Dr. Keith Edwards (University of South Bohemia, Czech Republic)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7814

Loe lisaks: https://www.emu.ee/et/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2022/11/09/doktoritooerinevate-taimtoidulistega-karjatatavad-rohumaad-on-mitmekesisema-struktuuriga-kui-veiste-karjamaad/