Uudised

Õppeaasta algus (aktus, infotunnid, kohanemispäevad)

Eesti Maaülikool alustab uut õppeaastat 1. septembril kell 12.00 piduliku aktusega, mis toimub EMÜ Spordihoone (Kreutzwaldi 3) peasissepääsu ees oleval õuealal. Esmakursuslasi tervitavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, õppeprorektor professor Endla Reintam ja üliõpilasesinduse esimees Helen Kõnd. Ülikooliperet tulevad tervitama ka Tartu abilinnapea Raimond Tamm ja vilistlaskogu juhatuse liige Marko Kass. Esineb maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis Seidi Mutso juhatusel. Traditsiooniliselt kingitakse bakalaureuseastme õppekavade parimatele sisseastujatele ülikooli tekkel. Teklid annab üle ülikooli rektor Mait Klaassen.

Aktusele järgnevad esmakursuslaste tervitusüritused ja infotunnid (NB! Bakalaureuseastme sessioonõppe ja magistriastme üliõpilaste infotunnid toimuvad üldjuhul õppeaasta esimese õppesessiooni esimesel päeval, vastava info leiad SIIT). Septembri esimestel päevadel õppetööd ei toimu, tudengid saavad osaleda kohanemispäevade üritustel kohanemaks ülikoolieluga. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppekavade kohanemispäevade info leiate siit: PKI kohanemispäevade ajakava .

2. septembril toimub esmakursuslastele üleülikooliline üritus "Ülikool ja SINA".

Põhjalikum informatsioon õppeaasta alguse kohta on leitav õppeosakonna veebilehelt. Kohtumiseni 1. septembril!