Uudised

Väitekirja kaitsmine 29.08.2022: Marta Maria Alos Orti - Linnaökoloogia väljakutsed: uued ökosüsteemid, uued lahendused

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marta Maria Alos Orti väitekiri "Linnaökoloogia väljakutsed: uued ökosüsteemid, uued lahendused / Urban ecology: novel ecosystems, novel challenges" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval, 29. augustil, kell 11:15 Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

Doktoritöö juhendaja: professor Lauri Laanisto
Doktoritöö oponent: Dr. Chiara Cortinovis (Humboldt-Universität zu Berlin)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7742

 

Loe lisaks:
https://www.emu.ee/et/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2022/08/22/doktoritoo-rohealade-planeerimisel-jaabokoloogiline-potentsiaal-realiseerimata/