Uudised

Väitekirja kaitsmine 05.09.2022: Grete Tõnisalu - Pisiimetajad ja väike-konnakotkas servaaladel: saaklooma, kiskja ja elupaiga seosed põllumajandusmaastikel

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Grete Tõnisalu väitekiri "Pisiimetajad ja väike-konnakotkas servaaladel: saaklooma, kiskja ja elupaiga seosed põllumajandusmaastikel / Small mammals and the lesser spotted eagle in ecotones: a case study on predator-preyhabitat relationships in agricultural landscape" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval, 5. septembril, kell 11:15 Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

Doktoritöö juhendaja: Dr. Ülo Väli
Doktoritöö oponent: Prof. Toni Laaksonen (University of Turku)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7743

Loe lisaks:
https://www.emu.ee/et/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2022/09/02/doktoritoovaike-konnakotkaseelistab-jahti-pidadamitmekesisel-pollumajandusmaastikul-ja-metsaservades/