Uudised

Täiendav vastuvõtt valitud õppekavadele (12.08-19.08.2022)

Eesti Maaülikool korraldab 12.-19. augustini täiendava vastuvõtu mõnedele bakalaureuse- ja magistriastme õppekohtadele. Huvilised saavad õppimissoovi esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi bakalaureuseastme õppekavadest avatakse täiendav vastuvõtt põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval (5 õppekohta). Lisainfo vastuvõtutingimuste kohta: https://www.emu.ee/et/sisseastujale/bakalaureuseope/

Magistriõppes avatakse PKI õppekavadest täiendav vastuvõt aianduse (5 õppekohta), kalanduse ja rakendusökoloogia (10 õppekohta), maastikuarhitektuuri (5 õppekohta), põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise (10 õppekohta) ning ökonoomika ja ettevõtluse (10 õppekohta) õppekavadel. Lisainfo vastuvõtutingimuste kohta: https://www.emu.ee/et/sisseastujale/magistriope/

Vastuvõtukatse neile õppekavadele, kus see on ette nähtud, sooritatakse 23. augustil kell 10.00 bakalaureuseastmes ja magistriastmes kell 13.00. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 25. augustil kell 9.00. Vastuvõetutel on aega õppimatulekut kinnitada kahe päeva jooksul.

 SAIS lingid:

Bakalaureuseõpe:
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (päevane õpe)

Magistriõpe:
• Maastikuarhitektuur (päevane õpe)
• Aiandus (sessioonõpe)
• Kalandus ja rakendusökoloogia (sessioonõpe)
• Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (sessioonõpe)
• Ökonoomika ja ettevõtlus (sessioonõpe)