Uudised

Väitekirja kaitsmine 30.06.2022: Jordi Escuer Gatius - Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Jordi Escuer Gatiuse väitekiri "Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine / Mitigation of nitrous oxide emissions from arable soils" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub neljapäeval, 30. juunil, kell 10:00 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajad: Kaasprofessor Merrit Shanskiy, Kaasprofessor Kaido Soosaar (Tartu Ülikool), Professor Alar Astover
Doktoritöö oponent: Prof. Dr. Klaus Butterbach-Bahl (Karlsruhe Institute of Technology (KIT))

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7639