Uudised

20.06.2022 Avalik loeng: Dr Irene Bouwma - The Biogeographical Process: supporting the Biodiversity Strategy pledge and review process

Dr Irene Bouwma (Wageningen Environmental Research)
https://www.wur.nl/nl/Personen/Irene-ir.-IM-Irene-Bouwma.htm

peab Eesti Maaülikoolis loengu teemal ‘‘The Biogeographical Process: supporting the Biodiversity Strategy pledge and review process”

Loeng toimub 20. juunil 2022 kell 13.30 Kreutzwaldi 5-2C5

Kõik huvilised on oodatud!

Dr Irene Bouwma viibib Eesti Maaülikoolis seoses Henri Järve doktoriväitekirja oponeerimisega.

 

Üritust korraldab Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond
(Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus)