Uudised

Võrtsjärve kalanduslaager 2022

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus korraldanud populaarset kalandusteemalist laagrit noortele juba 2007. aastast alates. Tegemist on kalastusalase õppelaagriga ja igapäevaselt sellega tegeletaksegi - spetsialistide käe all õpitakse kalapüüki lihtkäsiõnge, spinningu ja põhjaõngega.

Õpitakse püütud kala puhastama ja toiduks valmistama, laagris õpivad lapsed isegi kala sööma. Veel õpitakse kalaliike määrama ja saadakse rohkem teada nende bioloogiast. Lisaks saavad laagris osalejad teadmised veeohutusest ja looduses liikumise reeglitest, säästliku kalanduse põhitõdedest ja kalapüügi seadusandlusest. Laagripäevade jooksul selgitatakse osalejatele läbivalt ka veekogude ökosüsteemide toimimist. Lisaks tavaline laagrielu - ujumine, mängud, laevaga järvel sõit jm.

Laager kestab 5 päeva, pühapäevast neljapäevani. Majutus ja toitlustus Veldemani puhkemajas. Esimene laagrivahetus on 17.-21. juuli, teine 24.-28. juuli, kolmas 31. juuli-4. august, neljas 7.-11. august. Esimesed kolm vahetust on mõeldud noortele vanuses 10-13 aastat, neljas vahetus vanusele 14-17 aastat (vabade kohtade olemasolul ka noorematele). Igas vahetuses on 20 noort. Nooremaid kui 10-aastaseid laagrisse ei võeta. 

Laagritasu on 117 eurot osaleja kohta. Kui laagris osaleb samast perest kolm last, pakutakse kolmandale soodustust. Osalustasude kohta väljastatakse Eesti Maaülikooli poolt arve juulikuus registreerimisinfos esitatud andmete alusel. Laagrikohast loobumisel vähem kui kolm päeva enne laagri toimumist osalustasu ei tagastata (välja arvatud erijuhtumid). Tasumine toimub ühes osas ja kogusummas. Arve tasumise tähtajaks on 2 nädalat. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel.

Täpne päevakava, laagri juhendajate ja muu asjakohane info, näiteks mida laagris vaja läheb, saadetakse osalejatele juulikuus.

Laagri korraldamist on varasemalt tunnustatud Keskkkonnakäpaga „Õnnelik õppija“ ja „Rahva lemmik“ kategoorias. Laagri läbiviimist toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kui soovid oma last kalanduslaagrisse registreerida, siis palun täida vastav vorm lingilt: https://docs.google.com/forms/d/1j6K_GQxGkSvMrjg3M47vGW2P98Biz38BCGyfVJXqDjY/edit


Kõige uuema info leiate:
https://kalala.emu.ee/et/laagrid/