Uudised

31.05.2022 Avalik loeng: Dr Roxane Maranger - Coupled biogeochemical cycles across space and time in a north temperate river

30.-31. mail külastab EMÜ hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli ASLO (Association for the Sciences of Limnology & Oceanography; https://www.aslo.org/) president Dr Roxane Maranger.

Teisipäeval, 31. mail kell 13 on huvilistel võimalik kuulata tema loengut “Coupled biogeochemical cycles across space and time in a north temperate river” aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 5D – 143.

Dr Roxane Maranger (Twitter: @Water_Rox) on veeökosüsteemide ökoloog, kes uurib biogeokeemia ja mikroobsete protsesside ühismõju globaalsele süsiniku- ja lämmastikuringele. Dr Maranger on ASLO, kuhu kuulub üle 4500 liikme, praegune president ja ta töötab Future Earth’i teaduskomitees (https://futureearth.org), mis on rahvusvaheline jätkusuutlikkuse algatus.

Loengut saab Videosilla vahendusel näha SIIN

Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“ ja Horisont 2020, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm grandiga nr. 951963, TREICLAKE.