Uudised

Väitekirja kaitsmine 03.06.2022: Reine Koppel - Nisu saagi ja küpsetuskvaliteedi stabiilsus Balti regioonis

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Reine Koppeli väitekiri "Nisu saagi ja küpsetuskvaliteedi stabiilsus Balti regioonis / Stability of yield and baking quality of wheat in Baltic conditions" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub reedel, 3. juunil, kell 11:15 videosilla vahendusel

Videosilla link: https://videosild.emu.ee/b/mar-kbr-7rc-lil

Doktoritöö juhendajad: dotsent Evelin Loit, vanemteadur Mati Koppel
Doktoritöö oponent: Professor Morten Lillemo (Norwegian University of Life Sciences)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7356