Uudised

Väitekirja kaitsmine 23.05.2022: Kristel Panksep - Mikroskoopiast geenideni, kuidas otsida toksilisi sinivetikaid madalast eutroofsest järvest

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kristel Panksepa väitekiri "Mikroskoopiast geenideni, kuidas otsida toksilisi sinivetikaid madalast eutroofsest järvest / From microscopy to genes - unmasking toxic cyanobacteria in a shallow eutrophic lake" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal.

Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval, 23. mail, kell 11:15 õppehoone Kreutzwaldi 5 ruumis D239

Videosilla link: 

Doktoritöö juhendajad: professor Veljo Kisand, Dr. Helen Agasild, professor Kaarina Sivonen (Helsinki Ülikool)
Doktoritöö oponent: Prof. Gabor Vasas, University of Debrecen, Hungary.

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7290
 

Loe lisaks: Doktoritöö: vesikirbulised võivad olla oluliseks lüliks sinivetikate toksiinide edasikandmisel toiduahela kõrgematele tasemetele