Uudised

11.04.2022 Doktoritöö eelkaitsmine: Henri Järv - Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaalmajanduslikele oludele

11. aprillil tuleb eelkaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Henri Järve väitekiri „Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaalmajanduslikele oludele (The impact of protected areas governance and management practices on human well-being and local socioeconomic conditions)". 

Eelkaitsmine toimub Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruumis 2B19 algusega kell 13.15 ning seda saab jälgida ka videosilla vahendusel https://videosild.emu.ee/b/kal-kmu-fkx 

Doktoritöö juhendajad on professor Kalev Sepp ja Dr Raymond Ward. Eeloponent on professor Üllas Ehrlich, TalTech.