Uudised

9. märts 2022:  Teaduslik-praktiline konverents AGRONOOMIA 2022

Konverentsi raames antakse välja artiklite kogumik Agronoomia 2022

9. märtsil on taas toimumas teaduslik-praktiline konverents Agronoomia. Konverents on suunatud põllumajandustootjatele ja toimub taimekasvatuse pikaajalise programmi raames. Selleaastane konverents toimub hübriidvormis: füüsiliselt Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) ja virtuaalselt üle veebi. Registreerumine on avatud kuni 4. märtsini veebilehe vahendusel. Oodatud on ka sooviavaldused stendiettekanneteks kõigist agronoomia valdkondadest (stendiettekande pealkiri ja autorid palume esitada 4. märtsiks 2022 aadressil evelin.loit@emu.ee ). Konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. Konverentsi puhul antakse välja ka põllumajanduspraktikutele suunatud artiklite kogumik.
Konverentsi veebileht: https://pk.emu.ee/agronoomia2022

 

KAVA:
10.00   Avamine
10.05   Ants-Hannes Viira, EMÜ „Ühine põllumajanduspoliitika: vaatame suurt pilti“
10.35   Peter Shröder, Helmholtz Zentrum München “Focusing on heterogeneity of arable land: experience on Bavarian sites and some thoughts for better yields and quality“ (ettekanne on inglise keeles) 
11.05   Kai-Yun Li, EMÜ „The prospect of UAVs and smart farming applications in Estonia" (ettekanne on inglise keeles) 
11.35   Miguel Villoslada Pecina, University of Eastern Finland „Põllukultuuride kaugseire rakenduse võimalused“ (ettekanne on inglise keeles) 
11.50   Anti Konsap, ETKI „Esimene aasta kaugseiret projektis NOBALwheat“

LÕUNA

13.00    Elina Karron, ETKI „Mükotoksiinide olukord Eesti teraviljapõldudel“  
13.25    Liina Kann, ETKI „Resistentsus insektitsiididele hiilamardika näitel“ 
13.40    Margret Jürison EMÜ „Pestitsiidide sulfoksafloori ja asoksüstrobiini mõjud karukimalase (Bombus terrestris L.) ainevahetusele“ 
13.55    Merili Toom, ETKI „Vahekultuuride biomassi moodustamine, lämmastiku sidumise võime ning mõju saagile“ 

SIRUTUSPAUS 

14.30    Frederick Stoddard, Helsinki Ülikool, “Using nitrogen-fixing crops” (ettekanne on inglise keeles) 
15.00    Merrit Shanskiy, EMÜ „Lambavilla väärindamine“  
15.15    Banafsheh Khaleghdoust, EMÜ „Teraviljade väärindamine: beta-glükaani sisalduse sõltuvalt aastast ja väetamisest“ (ettekanne on inglise keeles) 
15.30    Reelika Rätsep, EMÜ, „Marja- ja puuviljakultuuride väärindamine“ 
15.45    Põllumehe mõtisklus 
16.00    Kokkuvõte 

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, rahastab Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Rohkem infot: Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli vanemteadur Evelin Loit, evelin.loit@emu.ee; tel. 59125549