Uudised

Väitekirja kaitsmine 28.02.2022: Heli Kirik - Pistesääsklaste (Diptera: Culicidae) mitmekesisus Eesti linnakeskkonnas ja looduses

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Heli Kiriku väitekiri "Pistesääsklaste (Diptera: Culicidae) mitmekesisus Eesti linnakeskkonnas ja looduses / Mosquito (Diptera: Culicidae) diversity in the urban environment and countryside of Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval, 28. veebruaril, kell 11:00 BBB videosilla vahendusel.

Videosilla link: https://videosild.emu.ee/b/tii-hap-m4q-v1w

Doktoritöö juhendajad: vanemteadur Olavi Kurina ja teadur Lea Tummeleht
Doktoritöö oponent: doktor Vincent Robert(University of Montpellier)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/7213

Loe lisaks: Doktoritöö: pistesääsklaste arvukust mõjutab temperatuur ja kevadine üleujutusvesi