Uudised

Maaülikooli teadlaste artikkel ehib ajakirja Insects esikaant

Foto: MDPI
Ajakija Insects detsembrikuu esikaas

Maailma entomoloogiliste ajakirjade koorekihti (Q1; IF 2,77) kuuluv ajakiri Insects valis oma detsembrikuu numbri kaanelooks Eesti Maaülikooli teadlaste avastuse uuest sääseliigist.
Maaülikooli teadlaste artikkel kirjeldab teadusele uut seenesääsklase liiki – Docosia caucasica Kurina & Kirik, 2021 – Väike-Kaukasuse mägedest Georgias. „Toimetuskolleegiumi valik on nii meeldivaks üllatuseks kui ka kahtlemata tunnustuseks tehtud tööle,“ tõdes uurimuse juhtivautor, elurikkuse ja loodusturismi õppetooli vanemteadur Olavi Kurina. Ta lisas, et artikli selline esiletõstmine juhib jätkuvalt tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse uuringute olulisusele.
Uue liigi kirjeldamisel analüüsiti morfoloogilisi ja molekulaarseid tunnuseid ning diskuteeriti tema erisusi lähisliikidest. Kuna artikkel käsitleb laiemalt uute putukaliikide avastamist ja nende kirjeldamise praktikat, rõhutades muuhulgas kvaliteedistandardite olulisust, on sellel laiem kõlapind terve maailma bioloogide-süstemaatikute hulgas.
Insects on kirjastuse MDPI väljaanne, kus leiavad käsitlemist väga erinevad teemad putukate süstemaatikast ökoloogia ja füsioloogiani. Igakuiselt koondab ajakiri ligi sadakond artiklit, mille hulgast valitakse üks kaanelugu.

https://www.mdpi.com/2075-4450/12/12

Lisainfo: Olavi Kurina (olavi.kurina@emu.ee