Uudised

Suurteos kiikab toidusektori tulevikku

Foto: Risto Mets / EMÜ
Raamatu toimetaja Rajeev Bhat, paremal teadusprorektor Ülle Jaakma, vasakul veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats.

Eesti Maaülikooli ERA õppetooli ValorTech juhi Rajeev Bhati sulest valmis tuleviku toidutrende käsitlev raamat, mis võtab kokku praeguse teaduse teadmised selles vallas ning sõnastab säästlikke tulevikuperspektiive.

Raamatu "Future Foods: Global Trends, Opportunities, and Sustainability Challenges" ehk "Tuleviku toidud: globaalsed trendid, võimalused ja jätkusuutlikud väljakutsed" (ISBN: 9780323910019) puhul õnnitlesid professor Bhati esimesena teadusprorektor Ülle Jaakma ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats. Teose andis välja mainekas kirjastus Elsevier Sciences (Academic Press, UK).

Teadusprorektor Ülle Jaakma tõdes, et trükis annab väärtusliku panuse ülikoolile ning kogu ülemaailmsele teadusringkonnale. Ta leidis, et uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtt on teretulnud, kuid negatiivsete keskkonnamõjude piiramine on samuti oluline tarbijatele ja ühiskonnale. Raamatus kavandatud uuenduslikud lähenemised aitavad ületada erinevaid jätkusuutlikkuse väljakutseid, millega kogu seisab silmitsi globaalne põllumajandus- ja toiduainesektor. Instituudi direktor Toomas Tiirats lisas omalt poolt, et teos tuleb täpselt õigel ajal, sest kogu põllumajanduse ja toidusektor on läbimas kiireid muutusi.

Toimetaja Rajeev Bhat märkis sisu kokku võttes, et see raamat ei aita mitte üksnes luua kindlat tegevusplaani jätkusuutliku tuleviku tagamiseks, vaid selle eesmärk on ka tarbijaid ja ühiskonda harida. "Kajastame tänapäeva trende ja olemasolevaid võimalusi ning anname seeläbi ülevaate erinevatest jätkusuutlikkuse väljakutsetest, mida kogu põllumajandus-toiduainete tarneahelas kogetakse." Lisaks tulevad käsitlemisele praegused suundumused ja tehnoloogilised uuendused, millel on eeldatavasti suur mõju kogu põllumajanduse ja toiduainesektori tulevikule näiteks 20 – 30 aasta pärast.

https://www.valortecherachair.com/