Uudised

Aasta muld 2022 on tehismuld

Täna veebikonverentsina toimunud XII Mullapäeval käsitleti peamiselt mulla süsinikuringet ja kuulutati 2022. aasta mullaks tehismuld. 

Ühiskonnas on eesmärk, et kõik tegevused peavad muutuma süsinikuneutraalseks. Mullapäeval püüti avada, millised on ühiskondlikud ja poliitilised ootused süsinikupõllundusele ning milline on tegelik mulla võimekus neid ootusi täita. 

Aasta mullaks 2022 valiti Eesti Mullateaduse Seltsi poolt tehismuld (T) tunnuslausega „masinaga muudetud maa.“ Tehismullad on väga tugeva inimmõjuga mullad, kus loodusliku mulla ülemine osa on osaliselt hävitatud või eemaldatud, segatud alusmullaga, maetud puistanguga või koosneb looduslikust või looduses mitteesinevast puistangumaterjalist.

Tehismuldi jaotatakse vastavalt sekkumise iseloomule - eemaldatud tehismullad (Tx), segatud tehismullad (Ty), maetud tehismullad (Tz) ja puistangumullad (Tu) ning kõiki neid veel täpsemalt vastavalt veerežiimile parasniisketest kuni soomuldadeni välja. Tehismuldi, täpsemalt puistangumuldi (Tu), on Eestis põhjalikumalt uuritud seoses põlevkivi kaevandamise ja kaevandusalade rekultiveerimisega, kas metsa või põllumaaks.

Eemaldatud mullad on tekkinud peamiselt rabadest turba kaevandamise tagajärjel, kus pealmine halvasti lagunenud turba kiht on eemaldatud. Segatud ja maetud muldi esineb ehitustegevuse tagajärjel ning leidub igal pool, kus midagi ehitatakse.

Tehismuldadega kokku on võetud ka pinnased (P), kus looduslik muld on täielikult eemaldatud või kaetud looduses mitteesineva materjaliga. Mulla tunnused pinnasel puuduvad. Eesti kaartidel jagatakse pinnased puistangupinnaseks (Pu), paljandpinnaseks (Pp) ja tehispinnaseks (C). Sulgudes on toodud mullanimetuse tähistus mullakaartidel.