Uudised

Väitekirja kaitsmine 16.09.2021: Hares Khan - Kaltsiidi avaveeline sadenemine: põhjused ja tagajärjed globaalses ja kohalikus vaates

Eesti Maaülikooli ja Barcelona Ülikooli ühiskaitsmisena tuleb kaitsmisele EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Hares Khan väitekiri "Kaltsiidi avaveeline sadenemine: põhjused ja tagajärjed globaalses ja kohalikus vaates / Pelagic calcite precipitation in lakes: from a global to a local perspective on its drivers and implications" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia (Eesti Maaülikool) ja ökoloogia (Barcelona Ülikool) erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval, 16. septembril, kell 16:00 videosilla vahendusel (Üritus toimub Barcelona Ülikoolis Bioloogia teaduskonnas Aula Magnas).

MS Teams'i kaitsmisruumi aadress (kopeerige see omale brauseri aadressireale):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjJjODNlNTItODdlNS00YWIwLTljMDEtNDhjYWJjODdmMGU2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22,%22Oid%22:%2233aef528-2ddf-4bea-8385-ba2e51b62af9%22%7D

Doktoritöö juhendajad: Dr. Biel Obrador (University of Barcelona, Spain), Dr. Alo Laas (Eesti Maaülikool)
Doktoritöö oponent: Prof. Marie Elodie Perga (Université de Lausanne)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/6982