Uudised

Võrtsjärve kalanduslaagrid 2021

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus on korraldanud populaarset kalandusteemalist laagrit noortele juba 2007. aastast alates. Tegemist on kalastusalase õppelaagriga ja igapäevaselt sellega tegeletaksegi - spetsialistide käe all õpitakse kalapüüki lihtkäsiõnge, spinningu ja põhjaõngega. Õpitakse püütud kala puhastama ja toiduks valmistama, laagris õpivad lapsed isegi kala sööma. Veel õpitakse kalaliike määrama ja saadakse rohkem teada nende bioloogiast. Lisaks saavad laagris osalejad teadmised veeohutusest ja looduses liikumise reeglitest, säästliku kalanduse põhitõdedest ja kalapüügi seadusandlusest. Laagripäevade jooksul selgitatakse osalejatele läbivalt ka veekogude ökosüsteemide toimimist. Lisaks tavaline laagrielu - ujumine, mängud, laevaga järvel sõit jm.

Laager kestab 5 päeva, pühapäevast neljapäevani. Majutus ja toitlustus Veldemani puhkemajas. Esimene laagrivahetus on 18. - 22. juuli, teine 25. juuli - 29. juuli, kolmas 1.- 5. august, neljas 8.-12. august. Neljas vahetus on mõeldud noortele vanuses 14-17 aastat, ülejäänud noortele vanuses 10-13 aastat. Igas vahetuses on 20 noort. Nooremaid kui 10-aastaseid me kahjuks laagrisse võtta ei saa.

Kui soovid oma last kalanduslaagrisse registreerida, siis palun täida vastav vorm lingilt: https://forms.gle/31PCmHcDbdMH3dio9 

Laagritasu on 110€ osaleja kohta, mis katab noore toitlustuse ja majutuse kulud. Osalustasude kohta väljastatakse Eesti Maaülikooli poolt arve juulikuus registreerimisinfos esitatud andmete alusel. Tasumine toimub ühes osas ja kogusummas. Arve tasumise tähtajaks on 2 nädalat. Laagrikoha maksumust ei arvestata koolituskuludena tulude deklareerimisel.

Täpse päevakava, laagri juhendajate ja muu asjakohase info, näiteks mida laagris vaja läheb, saadame osalejatele juulikuus.

Laagri korraldamist on varasemalt tunnustatud Keskkkonnakäpaga „Õnnelik õppija“ ja „Rahva lemmik“ kategoorias. Laagri läbiviimist toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo ja laagriprogramm:
https://kalala.emu.ee/et/laagrid/