Uudised

Mahestipendium 2021

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2021. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks.
Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 250 euroga, parimat magistritööd 350 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 400 euroga. EMÜ üliõpilast ja/või töötajat premeeritakse parima avaldatud eestikeelse populaarteadusliku artikli eest 200 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2020/2021. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2020. või 2021. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid.

Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2020. ja 2021. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Täpsemad tingimused leiate siit: http://mahekeskus.emu.ee/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel või eestikeelne populaarteaduslik artikkel (artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2021.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahesektori arengule.

Stipendiaadid kuulutatakse välja mahepõllumajanduse aastakonverentsil novembrikuus.

Küsimuste korral pöörduda:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee
Tel: 53044003