Uudised

Väitekirja kaitsmine 22.06.2021: Kaire Loit - Patogeensed ja arbuskulaarmükoriissed seened Eesti kartulipõldudel

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaire Loit väitekiri "Patogeensed ja arbuskulaarmükoriissed seened Eesti kartulipõldudel / Pathogenic and arbuscular mycorrhizal fungi in potato fields in Estonia" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval, 22. juunil, kell 10:15 videosilla vahendusel.

Videosilla link: https://videosild.emu.ee/b/mar-kbr-7rc-lil

Doktoritöö juhendajad: Prof. Alar Astover, Dr. Maarja Öpik (Tartu Ülikool), Dr. Leho Tedersoo (Tartu Ülikool)
Doktoritöö oponent: Dr. Sari Timonen (Helsingi Ülikool)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/6788