Uudised

Väitekirja kaitsmine 16.06.2021: Merili Toom - Erinevate vahekultuuride biomassi moodustamise ja lämmastiku sidumise võime sõltuvalt külviajast ning vahekultuuride mõju suviodra saagile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Merili Toom väitekiri "Erinevate vahekultuuride biomassi moodustamise ja lämmastiku sidumise võime sõltuvalt külviajast ning vahekultuuride mõju suviodra saagile / Biomass and nitrogen accumulation by cover crops depending on species and sowing date and the effect of cover crops on spring barley yield" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub kolmapäeval, 16. juunil, kell 14:15 videosilla vahendusel.

Videosilla link: https://videosild.emu.ee/b/mar-kbr-7rc-lil

Doktoritöö juhendajad: Dotsent Enn Lauringson, dotsent Liina Talgre, dr. Andres Mäe (Eesti Taimekasvatuse Instituut)
Doktoritöö oponent: Prof. dr. Vaclovas Bogužas (Agriculture Academy of Vytautas Magnus University)

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/6532