Uudised

PKI tudengid pälvisid riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil tunnustust

Eesti Teadusagentuur avalikustas riikliku üliõpilaste teadustööde 2020. a konkursi tulemused. Selleaastasel konkursil pälvisid kõrge tunnustuse ka mitu PKI tudengit.
 

Preemiad loodusteaduste valdkonnas:

- rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes pälvis 2. preemia (650 eurot) Kadri Erit bakalaureusetöö „Räätsaturism Eestis ja räätsaturismi hea tava” eest;

- doktoriõppe üliõpilaste astmes pälvis 1. preemia (1600 eurot) Miguel Villoslada doktoritöö „Pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud” eest;

- doktoriõppe üliõpilaste astmes pälvis 3. preemia (700 eurot) Oleksandr Karasov doktoritöö „Maastikumeetrika ja ökosüsteemi kultuuriteenused – ressursipõhine integreeriv lähenemine maastikuharmoonia kaardistamisele” eest;

- doktoriõppe üliõpilaste astmes pälvis äramärkimise Linda-Liisa Veromann-Jürgensoni doktoritöö „Paljasseemnetaimede mesofülli juhtivus”.

 

Preemiad põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas:

- magistriõppe üliõpilaste astmes pälvis 2. preemia (1300 eurot) Egle Liiskmann magistritöö „Sulfoksafloori mõju karukimalase (Bombus terrestris L.) emadele, töölistele ja isastele” eest;

- magistriõppe üliõpilaste astmes pälvis 3. preemia (700 eurot) Tõnis Tõnutare magistritöö „Keskkonna valgustatuse ning digifoto töötluse mõju mulla liikuva fosfori sisalduse hindamisele Mehlich 3 meetodil nutitelefoni kaamera abil” eest;

- magistriõppe üliõpilaste astmes pälvis äramärkimise Merit Sutri magistritöö „Mulla kvaliteedi rakenduse ja visuaalse hindamise täpsus mulla omaduste tuletamisel”.

 

Lisaks eelmainitutele said I preemia pälvinud teadustööde juhendajatena tunnustuse tänukirja näol ka professorid Kalev Sepp ja Robert G.H. Bunce ning teadur Raymond D. Ward (Miguel Villoslada doktoritöö „Pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud” juhendajad).

 

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilaste teadustööde riiklikku konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Tänavu esitati konkursile 584 tööd, mis on uueks osalusrekordiks. Kokku tunnustati sel aastal 105 konkursitööd, neist rahalise preemiaga 77 tööd.