Uudised

Eesti Maaülikool viib läbi Matsalu rahvuspargiga seotud uuringut

Keskkonnaamet ja Eesti Maaülikooli teadlased ootavad huvilisi Matsalu rahvuspargi teemadel kaasa rääkima. Veebiküsitlust on oodatud täitma nii kohalik kogukond kui ka teised piirkonnaga seotud inimesed.

Küsitlusele vastamine aitab teadlastel ja looduskaitse korraldajatel välja selgitada eelkõige sotsiaalsed murekohad, et neid tulevikus lahendada. Küsitlus asub aadressil http://pk.emu.ee/matsalu, selle täitmisele kulub umbes 10 minutit.

Kevadise eriolukorra ajal suurenes kaitsealade külastuskoormus hüppeliselt. "Ühe olulise osana uurime, kas ja kuidas on koroonaviiruse levik Matsalu rahvuspargi senisele toimimisele mõjunud," ütles Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nooremteadur Siiri Külm. Tema sõnul annavad küsitlusele vastajad olulist teavet ka selle kohta, kuidas hinnatakse loodusväärtusi ja nende kaitse korraldamist rahvuspargis. "Nii saame teada, mida arvatakse kaitsealal kehtestatud piirangutest," täpsustas Külm.

Matsalu on rahvusvahelise tähtsusega märgala ja osa üleeuroopalisest Natura 2000 võrgustikust. "Matsalu rahvuspargi kaitsekorraldus on olnud ka paljude teiste riikide kaitsealadele eeskujuks," tõdes Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Kaja Lotman. "On väga oluline, et Matsalu elanikud ja huvilised saaksid piirkonna looduskaitse korralduses kaasa rääkida," lisas ta.

Küsitlus on osa Euroopa Teadusnõukogu rahastatud rahvusvahelisest projektist FIDELIO, millega soovitakse analüüsida ja paremini mõista Euroopa riikide looduskaitse korraldust. Planeeritud tegevuste hulgas on ka kordusuuring 2023. aastal, et uurida vahepealseid hinnangute muutumisi nii kaitseala korralduse kui ka koroonaviiruse levikust tulenevate mõjude kohta. Ühtlasi analüüsitakse ja võrreldakse uuringute tulemusi kahekümne looduskaitseala kohta Euroopas, et leida tulevikus looduskaitse parandamiseks uusi lahendusi. Küsitluse tulemused avaldatakse Eesti Maaülikooli ja Matsalu rahvuspargi kodulehel.