Uudised

19.10.2020 Venia legendi: Monika Suškevičs - Kaasamise „redelilt“ koosloomeni: avalikkuse kaasamise idee ja praktika keskkonnakorralduses, näited Eestist ning mujalt Ida-Euroopast

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut annab teada, et kaasava planeerimise professori ametikohale kandideeriv Monika Suškevičs peab venia legendi 19. oktoobril kell 14.15 Metsamaja auditooriumis 2C5. Loeng toimub inglise keeles ja on kuulatav ka videosilla vahendusel (https://videosild.emu.ee/b/kal-kmu-fkx​)

Loengu teema:

Kaasamise „redelilt“ koosloomeni: avalikkuse kaasamise idee ja praktika keskkonnakorralduses, näited Eestist ning mujalt Ida-Euroopast

Avalikkuse kaasamine ja osalus on mõisted, mille sisu ja praktikat on paljuski mõjutanud 1970ndate linnaplaneerimisest pärinev kontseptsioon. Selle kohaselt on kaasamine kui „redel“, kus saab eristada tasandeid selle alusel, kuivõrd jaguneb otsustusõigus osalejate vahel. Kas selline mudel sobib ka tänapäeva keskkonnademokraatia tegelikkusse? Loeng annab ülevaate olulisematest avalikkuse kaasamise ja osaluse mõistetest ning selgitab näidete abil nende võimalusi analüüsima kaasamist-osalust Eestis ja teistes (Ida-)Euroopa riikide keskkonnavaldkonna praktikates, nt ruumilises planeerimises, taastuvenergeetika ja looduskaitse kontekstis.​