Uudised

Ülevaatlik õpik siseveekogudest pakub kõrgkoolidele olulist õppematerjali

Sisevete uurimine on Eestis kestnud juba üle 100 aasta. Seda on süstemaatiliselt korraldanud nii Looduseuurijate Selts, Tartu Riiklik Ülikool, Teaduste Akadeemia kui ka Eesti Maaülikool. Eesti siseveekogude kohta on peale arvukate ja enamasti võõrkeelsete teadusartiklite ilmunud ka eestikeelseid raamatuid, kuid ülevaatlikku eestikeelset õpikut siseveekogude ning nende talitlemise kohta seni polnud.

Õpik koosneb kolmest suuremast alajaotusest:

  • siseveekogude füüsikalis-keemiline iseloomustus, levik ja teke;
  • elupaigad veekogudes, olulised elustikurühmad ning nendevahelised suhted;
  • siseveekogude majandamine, kaitse ja tervendamine.

Peamiselt vaadeldakse Eesti siseveekogusid, aga seda kogu maailma taustal.

Õpik on kättesaadav raamatukogudes, samuti digitaalselt.

Autorid: Ain Järvalt, Rein Järvekülg, Anu Kisand, Helle Mäemets, Ingmar Ott (koostaja), Kristel Panksep, Tiia Pedusaar, Helen Tammert, Henn Timm (koostaja), Arvo Tuvikene, Lea Tuvikene, Ilmar Tõnno ja Sirje Vilbaste.

Kõrgkooliõpik "Siseveekogud" valmis riikliku programmi "Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008–2012)" raames ning Eesti Maaülikooli ja Sihtasutuse Archimedes osalisel toel.