Uudised

Väitekirja kaitsmine: 17.06.2020: Miguel Villoslada Peciña - Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed ind

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Miguel Villoslada Peciña väitekiri "Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud / A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and uav surveys" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub kolmapäeval, 17.  juunil kell 14:15 Eesti Maaülikoolis videosilla vahendusel.

Videosilla link: https://videosild.emu.ee/b/tii-8ma-um9

Doktoritöö juhendajateks on prof. Kalev Sepp, prof. Robert Gerald Henry Bunce ja dr. Raymond D. Ward (University of Brighton). Oponendiks on prof. dr. Benjamin Burkhard (Leibniz Univesität Hannover, Saksamaa).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/5994