Uudised

1.8 miljoni eurone projekt aitab üle minna madala süsinikuga majandusele

Foto: Pexels

Keskkonnaagentuuri ja maaülikooli toel osaleb Eesti Euroopa taastuvenergia kasutamise ja võimaluste analüüsi projektis IRENES.  Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt kaasrahastatud projekt võimaldab uurida ja analüüsida Euroopa taastuvenergia allikate ja ökosüsteemide vahelist toimimist, mille tulemusena muutub taastuvenergia arenduste planeerimine ja elluviimine teadlikumaks, tõhusamaks ning keskkonnasõbralikumaks.

"Projekti tulemusena pannakse kokku soovitused, mis aitavad kasvatada ökosüsteemi teenuste rolli taastuvenergia arendamises. Lisaks  aitab projekt kaasa sellele, et otsuste tegemise aluseks oleks parimad teadmised ja kogemused ökosüsteemide teenuste koos- ja vastastikmõjudest. See tähendab seda, et liikumisel madala süsinikuheitega majanduse suunas oleks areng jätkusuutlik ja terviklik ning säiliks hea elukeskkond," kommenteeris uuringu tausta Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna projektijuht Indrek Laas.

"Projekti raames toimub ka Eesti rohtse biomassi andmete hindamine ja analüüs ning selleks kasutatakse muu hulgas värskeid ESThub'i satelliidipilte. Eesti päikesekiirguse ja tuuleenergia hindamiseks kasutatakse üleeuroopalisi andmeid," kommenteeris Miguel Villoslada Peciña Eesti Maaülikoolist.

"Kliima-, looduskeskkonna- ja taastuvenergia poliitikate tähelepanu keskendub täna suurel määral targale ja efektiivsele maakasutuse korraldamisele. Taastuvenergia sektor on viimasel kümne aastaga kasvanud väga jõudsalt ning rahvusvaheliste kokkulepete ja madala süsinikuheitega majandusele ülemineku valguses see kasv pigem kiireneb veelgi. Pikemas perspektiivis aitavad mõistlik planeerimine ja arendamine parandada nii inimeste heaolu kui ka keskkonna seisundit, lisaks luuakse alus jätkusuutlikule majandusarengule," selgitas Laas.

IRENES koostööprojekt (Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in environmental and energy policies) koondab kümmet partnerit viiest Euroopa riigist. Ühise metoodikaga analüüsitakse osalevate piirkondade taastuvenergia kasutamist ja potentsiaali ning arenguga seotud poliitikadokumente. Lisaks kaasatavatele huvigruppidele on projekti suunamiseks loodud ministeeriumide esindajatest koosnev koostöökogu, et oleks tagatud projekti tulemuste efektiivne elluviimine.

Lisainfo projekti ja tegevuste kohta:

Indrek Laas (Keskkonnaagentuur, Indrek.laas@envir.ee) ja Elis Vollmer (Eesti Maaülikool, elis.vollmer@emu.ee)