Uudised

04.03.2020 avalik loeng: Dr. James Blande - Communication breakdown: The effects of ozone pollution on volatile-mediated interactions

Dr. James Blande (Environmental Ecology Research Group, University of Eastern Finland) on tunnustatud teadlane, kes uurib oma grupiga, kuidas taimede pool emiteeritud lenduvühendid mõjuvad teistele taimedele, tolmeldajatele ja herbivooridele, sh kuidas abiootiline ja biootiline stress mõjutavad taimede lenduvühendite emissiooni vt https://www.uef.fi/web/eeg/james-blande Oma Eesti visiidi käigus peab ta Eesti maaülikoolis loengu teemal ‘Communication breakdown: The effects of ozone pollution on volatile-mediated interactions’. Loeng toimub 4.märtsil 2020 kell 11.15 Kreutzwaldi 5 – 2A41.

Kõik huvilised on oodatud!

 

Üritust korraldab Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus).

 

        el_regionaalarengu_fond_horisontaalne