Uudised

Väitekirja kaitsmine 05.03.2020: Kaia Kask - Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kaia Kase väitekiri "Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele / The effects of heat stress severity on photosynthesis and volatile organic compound emissions in black mustard and tobacco" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval, 5. märtsil kell 11:15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on Prof. Ülo Niinemets ja vanemteadur Astrid Kännaste. Oponendiks on dr. James Blande (University of Eastern Finland).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/5561