Uudised

In memoriam: emeriitprofessor Paul Kuldkepp

Foto: EMÜ
Paul Kuldkepp

Lahkunud on silmapaistev agrokeemik, agronoomide õpetaja ja elupõline spordimees Paul Kuldkepp (10.08.1934 – 03.02.2020).
Paul Kuldkepp sündis Viljandimaal Kabala vallas. Ta õppis põllumajandust Olustveres ja seejärel lõpetas ta 1959. aastal cum laude Eesti Põllumajanduse Akadeemias agronoomia eriala. Pärast EPA lõpetamist asus ta tööle Sootaga sovhoosis ja oli aastatel 1961 – 1965 Nõgiaru sovhoosi direktor.

Seejärel astus ta EPA-sse aspirantuuri agrokeemia erialal ja kaitses 1969. a. põllumajanduskandidaadi kraadi tolmjate lubiväetiste kasutamise võimalustest. Hiljem on ta uurinud Kagu-Eesti kuppelmaastiku muldade viljakuse tõstmise võimalusi, kompleksväetiste kasutamist, taimede kasvuaegset saagikuse diagnoosimist, erinevate mineraal- ja orgaaniliste väetiste mõju mullaviljakusele ja põllukultuuride saagile. Ta oli üks esimesi EPA õppejõude, kes arendas rahvusvahelist koostööd ning rajas 1989. a. Euroopa võrgustikku kuuluva pikaajalise põldkatse, mis on elujõus tänaseni.

Kuldkepp töötas õppejõuna aastatel 1966 – 2003 ametikohtadel assistendist kuni professorini. Nelja aastakümne jooksul jagas ta agrokeemia alaseid teadmisi ligi 4000 tudengile. Ta on kirjutanud ligi 190 teaduspublikatsiooni, olnud mitmete raamatute kaasautoriks, kirjutanud üle 30 õppevahendi, juhendanud 100 üliõpilase diplomi-, magistri- ja doktoritöö valmimist.

Ta oli hea organiseerija ja pühendud üliõpilaselu edendaja. Aastatel 1972 – 1981 oli ta EPA agronoomiateaduskonna dekaan. Paul algatas mitmeid tudengielu rikastavaid ettevõtmisi nagu Noorte Põllumeeste Klubi ja agronoomide kutsealavõistlused. 

Paul Kuldkepp oli lapsepõlvest vanaduseni seotud sportliku tegevusega. Väga mitmekülgse sportlasena paarikümnel alal oli ta meistersportlane Kreeka-Rooma maadluses (1957) ja vabamaadluses (1965), meistersportlase kandidaat motokrossis. Maadluse meeskondades esindas Eestit, spordiühinguid „Kalev“ ja „Jõud“ , Tartut ja EPA-t palju kordi kõige kõrgemal tasemel.

Pidevalt koos noortega tegutsedes oli Kuldkepp suureks autoriteediks, eeskujuks, innustajaks, toetajaks mitmele põlvkonnale. Ta oli ühiskondlikult aktiivne, olles Tartu rajooni maadlustreener ja kuuludes Tartu linna maadlussektsiooni juhatusse. Samuti oli ta juhatuse liige Eesti Maadlusveteranide Ühenduses, Eesti Spordiajaloo Seltsis, spordiorganisaator koolides ja EPA-s.

Paul Kuldkepp oli paljude suurte traditsioonide algatamise juures. Näiteks Georg Hackenschmidti ja Jaan Jaago mälestusvõistlused. Oma sportliku entusiasmi tõi ta kaasa teaduskonna tegevustesse, õppetöösse ja teadmiste-oskuste kontrolli.

Mälestame head kolleegi, õpetajat, sõpra ja mõttekaaslast.

Eesti Maaülikool
Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Tartumaa Spordiliit
Tartu Linna Maadlusselts
Eesti Maadlusveteranide Ühendus
Eesti Spordiajaloo Selts