Uudised

Riiklikul teadustööde konkursil tunnustati PKI tudengeid

12. detsembril autasustati Haridus- ja Teadusministeeriumis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Auväärse preemia pälvisid ka neli PKI tudengit.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes sai teise preemia Piia Katharina Vaan oma vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia lõputööga „Nõlva-lehelind (Phylloscopus trochiloides) kui potentsiaalne loodusmetsa tunnusliik“.

Magistriõppe üliõpilaste astmes tunnustati kolmanda preemiaga Silvia Sulge maastikukaitse- ja hoolduse eriala lõputööd „Kõdra- ja varre-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tase talirapsil“ ning tänukirjaga Piret Rabakuke loodusturismi õppekava lõputööd „Jahiturismi olemus ja potentsiaal Eestis”.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes sai kolmanda preemia Marju Tamm konkursitöö „Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres” eest.

Õnnitleme!