Uudised

In memoriam: Tõnu Möls

Foto: Erakogu

1. detsembril 2019 lahkus meie hulgast pärast rasket haigust tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika hinnatud õppejõud ning teadlane Tõnu Möls. Ta oli suur loodusehuviline, laia silmaringiga ja lugupeetud kolleeg.

Tõnu Möls sündis 12. juunil 1939. aastal. Aastal 1963 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli teoreetilise füüsika erialal, aastast 1966 oli sealsamas matemaatikateaduskonna õppejõud (aastast 1979 dotsent). Tõnu suur kirg oli juba väiksena liblikate uurimine. 1965. aastal oli ta esmakirjeldajaks liblikaliigile, millele pani nimeks tartu-kirivaksik (Epirrhoe tartuensis).

Aastast 1989 oli ta Teaduste Akadeemia (hiljem Eesti Põllumajandusülikooli) Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur ja biomeetriarühma juht. Ta õpetas palju aastaid bioloogidele matemaatilisi meetodeid nii Tartu Ülikoolis kui ka maaülikoolis. Tema loengud olid huvitavad ja elusloodusega tihedalt seotud. Põhjalike teadmistega statistilise andmetöötlejana aitas Tõnu Möls koostada sadu artikleid, eriti tihe koostöö oli tal hüdrobioloogide ja botaanikutega. Ta on teinud teadustöid tõenäosusteoorias, matemaatilises statistikas, biomeetrias, bioloogias ja ökoloogias. Ta on arendanud välja uusi biomeetria ja teoreetilise bioloogia meetodeid.

Terve aastakümne (1994–2004) oli Tõnu Möls Eesti Looduseuurijate Seltsi president. Ta oli motiveerivaks kaaslaseks teoreetilise bioloogia sektsioonis.

Tõnu Mölsi on autasustatud 1986. aastal Eesti Eluteaduse Hoidja aunimetusega, 1999. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemiaga ja 2001. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Tõnu oli ääretult hea ja armastav pereisa, teda jäävad leinama 5 last, 14 lapselast ja 3 lapselapselast. Koos abikaasa Tiiaga kasvatati peres kõiki hoolima endast, lähedastest ja isamaast. Tõnu oli ääretult uhke oma suure pere üle. Ta rääkis alati, kui andekad ja edasipüüdlikud on tema lapsed ja lapselapsed. Sümboolne on, et samal päeval, kui lahkus Tõnu, sündis nende perre uus lapselapselaps.

Kolleegid jäävad tänutundega mäletama Tõnu Mölsi panust teaduse ja kaasteeliste arengusse. Ta oli meile kõigile suurepäraseks eeskujuks ja heaks sõbraks.