Uudised

Väitekirja kaitsmine 02.12.2019: Ivar Ojaste - Sookure (Grus grus L.) pesitsus- ja rändeökoloogia

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Ivar Ojaste väitekiri "Sookure (Grus grus L.) pesitsus- ja rändeökoloogia / Breeding and migration ecology of Common Crane (Grus grus L.)" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub esmaspäeval, 2. detsembril kell 12:15 Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajateks on Prof. Kalev Sepp, juhtivteadur Aivar Leito † ja vanemteadur Ülo Väli. Oponendiks on Prof. Zsolt Végvári (Danube Research Institute, MTA Centre for Ecological Research, Hungary)
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu DSpace keskkonnas: http://hdl.handle.net/10492/5473