Uudised

Konverents Agronoomia 2020 eelteade (oodatakse artikleid!)

Käesolevaga kutsub Eesti Maaülikool kõiki osalema konverentsil „Agronoomia 2020“, mis toimub 11. märtsil 2020. a. algusega kell 10.00 Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas. Konverents on suunatud põllumajandustootjatele ja toimub taimekasvatuse pikaajalise programmi raames.

Konverentsi puhul antakse välja põllumajanduspraktikutele suunatud artiklite kogumik. Lisaks oodatakse sooviavaldusi stendiettekanneteks kõigist agronoomia valdkondadest.

 

ARTIKLID JA NENDE VORMISTUS

Kogumiku artiklite pealkirjad ja abstraktid palume esitada 15. novembriks 2019.a. e-posti aadressile maarika.alaru@emu.ee (Maarika Alaru). Vastavalt nõuetele vormistatud artiklid palume esitada 20. detsembriks 2019. aSooviavaldused stendiettekanneteks esitada hiljemalt 13. veebruariks 2020. E-kirja teemareale märkida „Agronoomia 2020“.

Artiklid pikkusega 4, 6 või 8 lk palume esitada Microsoft Office Word (või rtf) vormingus. 

Artikli vormistamise näidis

Näidis on vormindatud nõuetele vastavate laadidega. Näidise sees on lisaks muudele juhistele kirjas ka konkreetsed vormistuse selgitused juhuks, kui näidist ei ole mingil põhjusel võimalik sisestuseks kasutada. Katsetel põhinevad andmed peavad olema statistiliselt töödeldud. Kõik artiklid eelretsenseeritakse ja avaldatakse nii eestikeelses trükitud kogumikus kui ka Internetis.

Varasemate Agronoomia konverentside ettekanded ja artiklikogumikud leiate siit:
 http://pk.emu.ee/teadusinfo/konverents-agronoomia/

 

Agronoomia 2020 konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. Konverentsi rahastab "Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas"
 

Rohkem infot: Taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli vanemteadur Evelin Loit, evelin.loit@emu.ee; tel. 59125549