Uudised

Ilmus ajakirja „Agraarteadus" erinumber „100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust"

Tänavu möödub 100 aastat emakeelse ülikooli rajamisest. Üheks esimesena Tartu Ülikoolis tööd alustanud teaduskonnaks oli ka põllumajandusteaduskond - õppetööd alustati 6. oktoobril 1919. Sajandi jooksul toimunud arengud põllumajanduslikus kõrghariduses ja sellega seotud teadustöös on ladunud tänasele põllumajandusele ja maaelu arengule tugeva vundamendi. Seoses selle olulise tähtpäevaga ilmus 18. oktoobril ajakirja „Agraarteadus" erinumber „100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust“. Erinumbri toimetajateks olid Marko Kass, Irje Nutt, Alo Tänavots ja Aret Vooremäe. „Agraarteadus" on Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirja väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse „1.1.".

 

 

ERINUMBRI SISUKORD:
Hea lugeja - A. Tänavots, A. Vooremäe, M. Kass

Sada aastat eestikeelset põllumajandusalast kõrgharidust - E. Tammiksaar, A. Vooremäe

Eestikeelsete agronoomiliste teadmiste tekkimine ja kulg Tartu Ülikoolis kuni 1944. aastani - J. Kuht

Mullateaduse õppetooli 100 aastat - A. Astover, R. Kõlli

Taime tervisega seotud õppest emakeelses ülikoolis - M. Mänd, L. Metspalu, A. Luik

Söötmisalasest teaduslikust uurimistööst söötmisosakonnas - H. Kaldmäe

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppe- ja teadusvaldkond Eesti Maaülikoolis - K. Laikoja, I. Jõudu, T. Mahla

Toiduhügieeni ja rahvatervise õppe- ja teadusvaldkond - M. Roasto

Kalakasvatuse õpetamise ajaloost Eesti ülikoolides - R. Gross

100 aastat põllutöömasinate alasest kõrgkoolitusest Eestis - J. Olt

Maamajanduse ökonoomika õppetooli kujunemislugu majandushariduse andjana - R. Põldaru, Ü. Roosmaa

Põllumajanduslik kõrgharidus 1951–2019 - A. Lüpsik

Meenutusi kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamisest kaugõppes - A. Lüpsik

Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Põllumajanduse teaduskond - J. Mägi

Ligemale sada aastat hiljem - M. Kass

Andmeid ja nimestikke Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonnast 1919.–1939. a lõpuni - H. Sarv